Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2020-2

Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2020-2

HARP SİLAHLARI İLE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARININ

İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2020/2)

Ticaret Bakanlığından:31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 3. Mükerrer R.G.

Dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalat işlemleri

MADDE 2 ‒ (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P) ve tanımları belirtilen eşya, Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından veya bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca ithal edilebilir.

(2) Milli Savunma Bakanlığından izin alan firmalar da bu Tebliğde belirtilen eşyayı ithal edebilir.

G.T.PEşyanın Tanımı
93.01Harp silahları (revolverler, tabancalar ve 93.07 pozisyonundaki silahlar hariç)
9305.10.00.00.00Revolverler ve tabancalara ait olanlar (şarjörler hariç)
9305.91.00.00.0093.01 Pozisyonundaki harp silahlarına ait olanlar
9306.30.10.10.0093.01 Pozisyonundaki hafif makinalı tabancalara ait olanlar
9306.30.10.90.00Diğerleri
9306.30.30.00.00Harp silahlarına ait olanlar
9306.90.10.00.00Harp silahlarına ait olanlar

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 3 – (1)29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 4 – (1)29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/2)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}