Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164)

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 164)

Ticaret Bakanlığından: 06.03.2020 tarih ve 31060 sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Oyuncak ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 – (1) Avrupa Birliği menşeli olmayan ve 96.09 tarife pozisyonundaki eşya hariç olmak üzere, Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği eki Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında İthalatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesinde yer alan oyuncak cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra NoYetkili Gümrük Müdürlüğü
1Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
2Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
3Derince Gümrük Müdürlüğü
4Dilovası Gümrük Müdürlüğü
5Erenköy Gümrük Müdürlüğü
6Esenboğa Gümrük Müdürlüğü
7Gaziantep Gümrük Müdürlüğü
8Gemlik Gümrük Müdürlüğü
9İskenderun Gümrük Müdürlüğü
10İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
11İzmir Gümrük Müdürlüğü
12Manisa Gümrük Müdürlüğü
13Mersin Gümrük Müdürlüğü
14Muratbey Gümrük Müdürlüğü
15Samsun Gümrük Müdürlüğü

(2) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen veya 4458 sayılı Kanunun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen bu Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilir.

(3) Miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılır.

Yetki

MADDE 4 – (1) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden otuz gün sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}