Genelge 2021-01 TPS-Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal Şehadetnamesi

Genelge 2021-01 TPS-Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal Şehadetnamesi

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :E-73421605-106.05-00060377371
Konu   :TPS-Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal
             Şehadetnamesi
 
 
GENELGE
(2021/01)
 
 
20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi`nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.
Konuya ilişkin olarak, Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/12) uyarınca Ticaret Bakanlığı-İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ithal şehadetnameleri ve nihai kullanım sertifikalarının Tek Pencere Sistemine alınmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.
Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı-İthalat Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan 1082 kodlu TPS-İthal Şehadetnamesi ve 1083 kodlu TPS-Nihai Kullanım Sertifikası başvuruları, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:
1. Yükümlüsünce E-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak Tek Pencere Sistemi ile entegre çalışan “İthalat Belge İşlemleri” uygulaması üzerinden iletilen başvurular Ticaret Bakanlığı-İthalat Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.
2. Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular Ticaret Bakanlığı-İthalat Genel Müdürlüğü tarafından incelenmek üzere kabul edilir.
3. Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde Ticaret Bakanlığı-İthalat Genel Müdürlüğü tarafından onaylanır ve sistem tarafından e-belge 23 haneli olarak üretilir.
4. Sistem’in 23 haneli olarak ürettiği e-belge numarası/ilgili belge satırı (Örnek: E-Belge No: 21545419881002000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.
5. Anılan Tebliğ uyarınca ithal şahadetnamesi ve nihai kullanım sertifikası elektronik ortamda gümrük beyannamesinde beyan edileceğinden gümrük beyanname ekinde kâğıt ortamında düzenlenmiş ıslak imzalı belge aranmaz.
6. İthal Şehadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası ithalatçı talebine istinaden düzenlenen ve ilgili ülkelerden ihraç izni alınmasına mesnet teşkil eden belgeler olduğu için, belgelerin kontrolü gümrük idaresinin sorumluluğunda değildir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}