07.01.2021 60411165 Menşe ve Dolaşım Belgeleri

07.01.2021 60411165 Menşe ve Dolaşım Belgeleri

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-16934678-724.01.01-00060395094

Konu   :Menşe ve Dolaşım Belgeleri

07.01.2021 / 60411165

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi      :15.04.2020 tarihli ve E-16934678-724.01.01-00053889533 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazıda, Bakanlık Makamından alınan 13.04.2020 tarihli Olur kapsamında, ithalat işlemlerinde ibraz edilmesi gereken A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnamelerinin, bu belgeleri düzenleyen kurumların mevcut Covid-19 salgınından kapalı olmasından dolayı ihracat yapılırken düzenlenemediği, bir başka ifadeyle elektronik nüshası dahil hiçbir şekilde temin edilemediği hallerde, ilgili ülkelerin makamlarınca usulüne uygun biçimde kağıt ortamında ya da elektronik ortamda sonradan düzenlenecek belgelerin (kağıt ortamında düzenlenmiş ise orijinal nüshalarının, elektronik ortamda düzenlenmiş ise elektronik asıllarının çıktı olarak alınması suretiyle oluşturulacak nüshalarının) en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar gümrük idarelerimize ibraz edilmesi gerektiği bildirilmişti.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliğinden alınan 28.09.2020 tarihli ve 17228 sayılı yazıda, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği`nden alınan 19.11.2020 tarihli ve E-4124 sayılı yazıda ve Otomotiv Sanayii Derneği`nden alınan 18.12.2020 tarihli ve 818 sayılı yazıda; salgın nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerindeki A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe ispat belgelerini düzenleyen kurumların kapalı olması veya yarı zamanlı çalışmasından dolayı ithalat işlemlerinde gerekli olan belgelerin tedarikinde sorun yaşandığı bildirilmektedir. Bu nedenle, firmalara bu belgelerin sunulması hususunda 31 Aralık 2020 tarihine kadar tanınan süre muafiyetinin uzatılması talep edilmektedir.

Bu çerçevede, Bakanlık Makamından alınan 05.01.2021 tarihli Olur çerçevesinde, ihracat yapılırken düzenlenemeyen A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnamelerinin sonradan ibraz edilebilmesi için tanınan süre ilave altı ay daha (30 Haziran 2021 tarihine kadar) uzatılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Hüsnü DELEMRE

Bakan a.

Genel Müdür V.

Dağıtım:

Gereği:                                                                      Bilgi:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri       Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine

                                                                                  Bursa Gümrük Müşavirler Derneğine

                                                                                  İzmir Gümrük Müşavirler Derneğine

                                                                                  Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

                                                                                  İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}