Genelge 2020-09 Tıbbi tanı kitleri ithalatında Sağlık Bakanlığı TİTCK Uygunluk Yazısının 1066 kodlu TPS ile yapılacağı

Genelge 2020-09 Tıbbi tanı kitleri ithalatında Sağlık Bakanlığı TİTCK Uygunluk Yazısının 1066 kodlu TPS ile yapılacağı

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-106.05

Konu   :Genelge-TPS-Sağlık

 Bakanlığı-TİTCK-Tıbbi Tanı Kitleri

            Uygunluk Yazısı

GENELGE

(2020/09)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi`nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

Konuya ilişkin olarak, Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2020/19) uyarınca tıbbi tanı kitlerinin ithaline ilişkin Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenecek uygunluk yazılarının Tek Pencere Sistemine alınmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen ve onaylanan 1066 kodlu “TPS-Sağlık Bakanlığı-TİTCK-Tıbbi Tanı Kitleri Uygunluk Yazısı” başvuruları, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1- Başvurular, E-Devlet Kapısı üzerinden, Tek Pencere Sistemi ile entegre çalışan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) uygulaması üzerinden yapılır.

2- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylanır ve sistem tarafından e-belge 23 haneli olarak üretilir.

3- Sistem’in 23 haneli olarak ürettiği e-belge numarası/ilgili belge satırı (Örnek: E-Belge

No: 16545419881002000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda

“Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

4- E-Belgeye ilişkin bilgilerin elektronik ortamda gümrük beyannamesine beyan edildiği hallerde gümrük beyanname ekinde kâğıt ortamında düzenlenmiş ıslak imzalı belge aranmaz.

5- Uygunluk yazılarının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından fiziksel evrak olarak düzenlenmesi halinde ise ithalat işlemlerinde 1068 kodlu Tıbbi Tanı Kitleri Uygunluk Yazısı gümrük beyanlarında aranır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}