Genelge 2020-03 Aromalı balık yağı, krem dezenfekte edici ürün, plastikten taş taklitleri ve boncuların tarife sınıflandırılması

Genelge 2020-03 Aromalı balık yağı, krem dezenfekte edici ürün, plastikten taş taklitleri ve boncuların tarife sınıflandırılması

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :17474625-010.06.01

Konu   :Muhtelif Eşyanın

Sınıflandırılmasında Dikkate

Alınacak Hususlar

GENELGE

(2020/03)

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden bazı eşyaların sınıflandırılmasında gümrük idarelerinde farklı uygulamaların olduğu ve çeşitli ihtilafların oluştuğu anlaşılmış olup söz konusu eşyaların ekli listede yer alan açıklamalar çerçevesinde sınıflandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

EK: Liste

EK:

Eşya tanımıTarife pozisyonuGerekçe
İçeriğinde, kolay tüketilebilmesini sağlamak üzere aroma verici madde (örneğin; karışık meyve aroması, limon aroması vs.) bulunan, belirli bir hacimde ambalajlanmış, tüketilmeye hazır, sıvı halde balık yağı.1517.90.99.00.00GYK 1 ve 6
İçeriğinde, aktif madde olarak en az %0,04oranında klorheksidin diglukonat bulunan,insan vücuduna tatbik edilen, kimyasal veyabiyolojik açıdan herhangi bir zararlıorganizma üzerinde kontrol edici etkigösteren, hareketini kısıtlayan, uzaklaştıranveya zararsız kılan, krem formunda,dezenfekte edici ürün.3808.94.90.00.19GYK 1, 3(b) ve 6 
Kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri:Bunlar, kesimleri ve görünüşleri itibariyle,kıymetli veya yarı kıymetli taşlarabenzetilerek üretilir. Bir mesnete monteliolabilir veya olmayabilir. Mensucat, giyimeşyası, ayakkabı vb.’nin süslenmesinde, takıve süs eşyası yapımında vb. alanlardakullanılabilir.3926.40.00.00.11GYK 1 ve 6 
Plastikten mamul boncuklar: Kıymetli veyayarı kıymetli taş taklitlerinden, şekil, kesimve görünüş itibariyle daha basittir vegenellikle küre/yuvarlak/oval/elipsşeklindedir. 70.18 ve 83.08 pozisyonuaçıklama notlarında cam ve lden mamulboncuklar için yer alan hükümler plastiktenmamul boncuklar için de uygulanır. 3926.90.97.90.18GYK 1 ve 6 
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}