Genelge 2019-47 A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe ispat belgelerinin 2020 yılı satış ve onay bedelleri

Genelge 2019-47 A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe ispat belgelerinin 2020 yılı satış ve onay bedelleri

T.C. TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :20117910-010.06.01
Konu   :A.TR Dolaşım Belgesi ve
Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay
Bedelleri


GENELGE
(2019/47)
 
 
İlgi: 17.12.2018 tarihli ve 2018/21 sayılı Genelge.
Bilindiği üzere, 148 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve 149 Seri Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) çerçevesinde A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin bir sonraki yılda uygulanacak satış ve onay fiyatı, basım yetkisi verilmiş kurumların da görüşü alınarak her yıl Bakanlığımız tarafından belirlenmektedir.
Bu kapsamda, A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin 2020 yılında geçerli olacak satış ve onay bedelleri aşağıda yer almaktadır.

A.TR Dolaşım Belgesi
Menşe İspat Belgeleri

Onaylanmış İhracatçı Yetkisine Sahip Firmalara
Diğer Firmalara ve Gümrük Müşavirlerine
 
Satış Bedeli (TL)
2,50
2,50
2,50
Onay Bedeli (TL)

3,50
3,50
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı
 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}