CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2017-9 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2017-30

CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2017-9 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2017-30

“CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/9)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/30)

Ekonomi Bakanlığından:20.10.2017 tarih ve 30216 sayılı R.G.

MADDE 1 – 30/12/2016 tarihli ve 29934 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9)’nin Ek-2’sinde yer alan Denetime Tabi Ürünler Listesine aşağıdaki satır eklenmiştir:

8472.90.30.00.00

Otomatik vezne makinaları (ATM’ler)

LVD, EMC

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/12/2016

29934 (Mükerrer)

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}