BKK-Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar

BKK-Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar

24/7/2017 TARİHLİ VE 2017/10640 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

Karar Sayısı:2017/10640

29.07.2017 tarihli ve 30138 sayılı R.G.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/7/2017 tarihli ve 90568 sayılı yazısı üzerine,24/7/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1- (1)Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2 nci maddesinde belirlenen kıymetli taşların Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmek üzere kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı %0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.

MADDE 2- (1)Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1)Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}