Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27.07.2017 Tarihli ve 7205-1 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27.07.2017 Tarihli ve 7205-1 Sayılı Kararı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNUN 27.07.2017 TARİHLİ VE 7205-1 SAYILI KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:29.07.2017 tarihli ve 30138 sayılı R.G.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/07/2017 tarihli toplantısında; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında;

a) İthal edilecek LPG’nin, ihtisas gümrüklerindeki laboratuvarlarda ekli listede belirtilen analizlerinin yapılmasına,

b)  Yurtiçi piyasaya arz edilen LPG’nin, ürünün niteliğine göre ( otogaz, karışım LPG, vb. ) yürürlükteki tüm teknik düzenlemelere uygun olmasına,

c) Yurtiçi piyasada LGP’nin teknik düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti amacıyla alınacak numunulerin, yürürlükteki numune alma standartlarına uygun bir şekilde, LPG’nin depoladığı millileştirilmiş ürün tanklarından ve sonraki ikmal noktalarından alınmasına,

d) 23.06.2005 tarih ve 505 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasına,

karar verilmiştir.

 

 

 

EK: Gümrük laboratuarlarında Sıvılaştırılmış Petrol Gazları’nın ( LPG) Niteliğinin Belirlenmesi İçin Yapılacak Analizler Tablosu.

 

EK: Gümrük laboratuarlarında Sıvılaştırılmış Petrol Gazları’nın ( LPG) Niteliğinin Belirlenmesi İçin Yapılacak Analizler Tablosu

 

No ANALİZLER OTOGAZ KARIŞIM LPG PROPAN TÜRLERİ BÜTAN TÜRLERİ
1 MOS MOTOR OKTAN SAYISI

+

 

 

 

2 TOPLAM DİEN İÇERİĞİ ( 1.3 BÜTADİEN DAHİL )

+

+

+

+

3 BUHAR BASINCI

+

+

+

+

4

BUHAR BASINCININ (GÖSTERGE) EN AZ 150 KPA OLDUĞU SICAKLIK

TİP A

TİP B

TİP C

TİP D

TİP E

+

 

 

 

5 SAFLIK

 

+

+

+

6 C2 HİDROKARBONLARI

 

+

+

 

7 C4 HİDROKARBONLARI

 

 

+

 

8 C5 HİDROKARBONLARI

 

+

+

+

9 DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR

 

+

+

+

 

(+) YAPILMASI ZORUNLU ANALİZLER

*Analizlerde;

-Otogaz LPG için: TS EN 589+A1 OTOMOTİV YAKITLARI– LPG–ÖZELLİKLER VE DENEY YÖNTEMLERİ standardı,

-Karışım LPG, propan ve bütan türleri için TS 2178 PETROL ÜRÜNLERİ–YAKITLAR (SINIF F) –SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI ( LPG)–ÖZELLİKLER standardı esas alınacaktır.

*Standartlarda değişiklik olması halinde, değişiklik getiren standart, uygulanan standardın yürürlükten kaldırılması halinde ise yeni standart geçerli olacaktır.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}