BKK-2018-11841 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

BKK-2018-11841 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

Karar Sayısı: 2018/11841

05.06.2018 tarih ve 30442 sayılı Mükerrer R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 29/5/2018 tarihli ve 55881 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 net, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu nca 30/5/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş; aynı listedeki 12 inci faslın sonuna aşağıdaki (6) ve (7) numaralı dipnotlar, 13 üncü ve 15 inci fasılların sonuna ise aşağıdaki (1) numaralı dipnot eklenmiştir.

 

 

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

AB, EFTA,

F.ADA.

GÜR.

B-HER.

G.KORE

MLZY.

SİNG.

D-8

D.Ü.

1206.00.91.00.19 Diğerleri

13(6)

13(6)

13(6)

13(6)

13(7)

13(6)

13(6)

13(6)

1206.00.99.00.19 Diğerleri

13(6)

13(6)

13(6)

13(6)

13(7)

13(6)

13(6)

13(6)

1512.11.91.00.00

Ayçiçeği tohumu

yağı

23(1)

23(1)

0

23(1)

23(1)

23(1)

23(1)

23(1)

 

(6) Söz konusu gümrük vergisi 1/8/2018 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil) %27 olarak uygulanır.

(7) Söz konusu gümrük vergisi 1/8/2018 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil) %20,2 olarak uygulanır.”

(1) Söz konusu gümrük vergisi 1/8/2018 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil) %36 olarak uygulanır.”

 

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}