BKK-2018-11639 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

BKK-2018-11639 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 2018/11639

05.06.2018 tarih ve 30442 sayılı Mükerrer R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 5/4/2018 tarihli ve 34402 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1– 25/12/2017 tarihli ve 2017/11168 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın V Sayılı Listesinde yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) ve kayıt numaraları belirtilen eşyalara ilişkin tanımlar karşılarında ifade edilen şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.P.

KAYIT NO

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ

(%)

GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**

8482.10.10 8482.10.90

40

30

* Motorun kayışlı tahrik yönetim sistemleri, elektrikli direksiyon sistemleri veya direksiyon dişlisi veya direksiyon dişlileri için bilyalı vidaların imalinde kullanılmaya mahsus bilyalı rulmanlar,

– 3 mm veya daha büyük bir iç çapa sahip,

– en çok 100 mm dış çapa sahip,

– en fazla 40 mm genişliğe sahip,

– toz kapağı ile donatılmış olsun veya olmasın (a).

0

31.12.2019

 

(a): Bu GTP’lerde sadece madde ismi sütununda belirtilen amaçlar için vergi oranı düşürülmüştür; bu maddeler gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

MADDE 2- Bu Kararın birinci maddesinde yapılan değişiklikler kapsamındaki eşyalara ilişkin olarak tahsil edilmiş gümrük vergileri ve bu vergilerden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç gümrük vergilerine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yükümlüsüne iade olunur.

MADDE 3- Bu Karar 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerim Ekonomi Bakanı yürütür.

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}