Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5056)

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5056)

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5056)


BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 5056

31.12.2021 tarih ve 31706 5. Mükerrer Sayılı R.G.

Ekli “Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı ve 22 nci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Kapsam

MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve karşısında tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, 15/2/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olmak üzere aynı tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanları açılmıştır.

(2) Ekli tablo kapsamında tanımı belirtilen eşyanın GTP’sinde yapılacak değişiklikler tebliğ ile duyurulur.

Uygulama

MADDE 2- (1) Ekli tablo kapsamında tespit edilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı tabloda gösterilen gümrük vergileri, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarına başvuru ile tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ veya tebliğler ile belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

TABLO

NoG.T.PEşyanın TanımıBirimMiktarıGümrükVergisi %
12811.19.80.90.19* Ağırlıkça % 98,5 veya daha fazla saflıkta fosforöz asit (CAS RN 13598-36-2).Ton2.0000
22914.19.90Minimum %99,5 saflıkta ve aşağıdaki özelliklerde asetilaseton (CAS RN 123-54-6):maksimum % 0,1 asetik asit içeren,maksimum %0,l su içeren,maksimum 15 APIIA renk değerinde,Kırınma indisi 1,450 ±0,002yoğunluğu: 0,970- 0,975 g/cm3 (20°C).Ton1.1000
32915.21*Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta asetik asit (CAS RN 64-19-7).Ton70.0000
42915.32Vinil Asetat.Ton100.0000
52916.12.00.00.13Butil Akrilat(CASRN 141-32-2).Ton65.0000
62926.10*55 fasıl ve 68.15 GTP’li ürünlerin üretiminde kullanılan akrilonitril.Ton120.0000
72931.90.00*Tekstil apreleme malzemesinin hammaddesi olarak kullanılan ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta oktametilsikloterrasiloksan (CAS RN 556-67-2),Ton5.0000
82932.20.90*Epsilon-Kaprolakton.Ton8000
93804.00*Kuru ağırlığı hesaplandığında %55 veya daha fazla sodyum lügnosülfonat içeren sodyum lügnosülfonat sulu çözeltisi.Ton1.8000
103806.10*Yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri.Ton40.0000
113815.90.90*Yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör.Ton4500
123903.30*Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç ve dış aksam parçalarının üretiminde kullanılan kendinden renkli, UV dayanımı ve antistatik özelliklere sahip aşağıdakileri içeren;- Gerilme katsayısı 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazla fakat 2270 MPa dan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmiş),- Kopmada gerilme dayanımı % 25 (ISO 527 ye göre belirlenmiş),- 220 °C ‘de 10 kg’mının erime akış hızı 10g/10dk veya daha fazla fakat 21 g/10dk’ dan az olan (ISO 1133 e göre belirlenmiş),- Renk değeri ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmiş; -“ıL” değeri 92,80 eşit veya daha fazla ve 94’e eşit veya daha az olmalı.- “a” değeri -006’ya eşit veya daha fazla ve -3,02’ye eşit veya daha az olmalı,- ’b” değeri -0,62’ye eşit veya daha fazla ve -1,82’ye eşit veya daha az olmalıdırakrilonitril butadien stiren kopolimeri.Ton4.0000
133907.29.20*(NJ 406) Tolüen diamin ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 380-415 mg KOH/g,Vizkosite: 15000-20000 mPas).Ton8000
143907.29.20* (NJ 4502) Sükroz-gliserol ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 430-470, Vizkosite: 15000-20000 mPas).Ton14.5000
158414.30.81.90.00*Rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasında olan tek veya üç fazlı motora sahip, R32 veya R410 tip reftijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan(a).Adet1.000.0000
168507.50.00*Nikel—l hidrit (NiMh) akumülatörler:-voltajı 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V’u geçmeyen,- uzunluğu 220 mm veya fazla olan ancak, 500 mm’yi geçmeyen,- genişliği 500 mm veya daha fazla olan ancak, 1125 mm’yi geçmeyen,-yüksekliği 100 mm veya daha fazla olan ancak, 235 mm’yi geçmeyen,87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus (a).Adet185.0000
178507.60.00 veya 8507.80.00*Yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller (batarya):-nominal kapasitesi 1 060 mAh olan,-nominal gerilimi 7,4 V (ortalama gerilimi 0,2 C’de deşarj) olan,- 8,4 V’luk (=0,05) voltajı olan,-uzunluğu 86,4 mm (±0,1) olan,-genişliği 45 mm (±0,1) olan,-yüksekliği 11 mm (±0,1) olan,yazarkasaların imalinde kullanılmaya mahsus (a).Adet100.0000
188507.60.00*Lityum-iyon akümülatör:-Kalınlığı 6 mm fazla olmayan,-Genişliği 100 mm fazla olmayan,-Uzunluğu 150,15 mm fazla olmayan,- Nominal kapasitesi 1.000 mAh veya daha fazla olan ancak, 10.000 mAh’den fazla olmayan,-Ağırlığı 150 gr’dan fazla olmayan,8517.12.00 alt başlığında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus (a).Adet2.500.0000
198507.60.00*Lityum İyonlu (Li-Ion) Akümülatörler:-Voltajı 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V’u geçmeyen,- Uzunluğu 290 mm veya daha fazla olan ancak 490 mm’yi geçmeyen,-Genişliği 670 mm veya daha fazla olan ancak 1120 mm’yi geçmeyen,-Yüksekliği 140 mm veya daha fazla olan ancak 230 mm’yi geçmeyen,87.fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus (a).Adet138.0000
208529.90.92.00.00 veya 8539.51.00.00.00 9405.41.31.00.00 9405.42.31.00.00 9405.49.40.00.00*Yalnız LED Diyotlu Baskılı Devre Kartı;  prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcı(lar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus (a).Adet40.000.0000
219503.00.75*Aşağıdaki özelliklere sahip kare veya dikdörtgen şeklinde baskı devre kartları:- plastikten yapılmış bir gövde,- ön tarafında voltaj kontrolü sağlayan bir potansiyometre,- komutları iletmek için devre kartlarına bağlı renkli kablolaroyuncakların (arabaların) imalinde kullanılmaya mahsus (a).Kg1.350.0000
229503.00.95*Aşağıdaki özelliklere sahip ses mekanizması:- plastikten yapılmış bir gövde(genellikle ten renginde),- gövdenin ast kısmında hoparlör delikleri,- gövdenin altında bir yalıtım şeridi,- yalıtım şeridi çıkarıldıktan sonra gövdenin üst kısmına bastırılarak çalışan bir mekanizma,- düğmeye basıldığında çalan önceden yüklenmiş sesleroyuncakların (oyuncak bebeklerin) imalinde kullanılmaya mahsus(a).Kg12.600.0000

(a): Bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

* :Bu GTP’lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}