Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar Sayısı 540

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar Sayısı 540

BAZI MALLARA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 540

31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı 4. Mükerrer R.G.

Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oranlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

31 Aralık 2018

31/12/2018 TARİHLİ VE 540 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) Bu Karar, bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oranlarının yeniden belirlenmesi amacıyla, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2- (1) 31/3/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

87.11

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç) (Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)

 

– Motor silindir hacmi 250 cm3‘ü geçmeyenler

0

8711.60.10.00.00 Sürekli nominal gücü 250 watt.ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar

0

8711.60.90.00.12 Motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler

0

 

MADDE 3- (1) Bu Karar 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}