31.10.2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 541

31.10.2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 541

31/10/2018 TARİHLİ VE 287 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 541

31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı 4. Mükerrer R.G.

31/10/2018 tarihli ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

31 Aralık 2018

31/12/2018 TARİHLİ VE 541 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 31/10/2018 tarihli ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 4 üncü maddesinde yer alan “87.05” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 8716.20.00.00.00, 8716.31.00.00.00, 8716.39, 8716.40.00.00.00” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar, 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}