Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar Sayısı 2301

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar Sayısı 2301

BAZI MALLARA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORAN VE TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 2301

26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı R.G.

Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

25/3/2020 TARİHLİ VE 2301 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranları ile (B) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

“(A) CETVELİ

G.T.İ.P.NOMal İsmiVergi Oranı(%)Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)
2202.10.00.00.13Kolalı gazozlar35

“(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NOMal İsmiVergi Oranı (%)Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)Maktu Vergi Tutarı (TL)
2402.10.00.00.11Tütün içeren purolar800,35060,4686
2402.10.00.00.12Uçları açık purolar800,35060,4686
2402.10.00.00.19Sigarillolar800,35060,4686
2402.90.00.00.00Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar800,35060,4686
2403.19.10.00.19Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar)400,05000,4539
2403.19.90.00.19Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar)400,05000,4539

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}