İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/6)

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/6)

İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ

(İHRACAT 96/31)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT 2020/6)

Ticaret Bakanlığından: 26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı R.G.

MADDE 1 – 19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hükümleri, bu maddenin yayımı tarihi (bu tarih hariç) öncesinde gümrük beyannamesi tescil edilmiş mallara uygulanmaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan (EK:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine 33-40 ıncı sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

33- Tıbbı Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen 9019.20.00.00.18 GTİP’li VentilatörTürkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu6/1/1996 Tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
34- Tıbbı Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen 9018.90.84.00.19 GTİP’li EcmoTürkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu6/1/1996 Tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
35- Tıbbı Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen 9019.20.00.00.18 GTİP’li Oksijen KonsantratörüTürkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu6/1/1996 Tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
36- Tıbbı Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen Ventilasyon sarfları(9019.20, 90.26 GTİP’li Flow sensör,84.81,  9019.20 GTİP’li Ekspirasyon valfi,9027.10 GTİP’li Oksijen sensörü,9019.20 GTİP’li Ventilatör devreleri)Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu6/1/1996 Tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
37- Tıbbı Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen 9018.90.60.00.00 GTİP’li Hasta devreleri (Anestezi/Ventilator devresi)Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu6/1/1996 Tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
38- Tıbbı Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen 9018.39 GTİP’li IV KanülTürkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu6/1/1996 Tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
39- Tıbbı Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen 90.18, 90.19 GTİP’li Entübasyon TüpleriTürkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu6/1/1996 Tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
40- Tıbbı Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen 9018.19.10.00.00 GTİP’li Yoğun Bakım MonitörleriTürkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu6/1/1996 Tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin
TarihiSayısı
19/9/199622762
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin
TarihiSayısı
1-8/10/199723134
2-5/2/199823249
3-19/7/199823407
4-9/2/200023959
5-26/6/200024091
6-21/4/200224733
7-7/8/200224839
8-8/11/200224930
9-14/3/200425402
10-21/5/200425468
11-18/1/200525704
12-17/3/200525758
13-6/6/200626190
14-17/8/200726616
15-27/6/200826919
16-1/4/200927187
17-18/9/200927353
18-19/9/200927354
19-10/11/201027755
20-17/5/201127937
21-5/8/201128016
22-7/1/202031001
23-4/3/202031058
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}