Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇIKIŞLI BAZI İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:29.08.2017 tarih ve 30169 sayılı R.G.

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

 

“Ek-1

Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi

 

Tarife Kontenjanı Kod No

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Dönemi

Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı

Tahsisat Yapılacak Firma Türü

Tahsisat Yöntemi

Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar

İTÜ01 1704.10 Çiklet (şekerle kaplanmış olsun olmasın) 01.01-31.12 20 Ton EOTY
İTÜ02

1704.90 (1704.90.10.00.00

hariç)

Diğerleri 01.01-31.12 25 Ton EOTY
İTÜ03

18.06

(1806.10.15.00.00

hariç)

Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları 01.01-31.12 25 Ton EOTY
İTÜ04 1901.10 Bebek veya küçük çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende satılacak hale getirilmiş) 01.01-31.12 20 Ton EOTY
İTÜ05 1901.20 19.05 Pozisyonunda yer alan ekmekçilik mamullerinin hazırlanmasında kullanılan karışımlar ve hamurlar 01.01-31.12 20 Ton EOTY
İTÜ06

1901.90 (1901.90.91.00.00

hariç)

Diğerleri 01.01-31.12 50 Ton EOTY
İTÜ07

19.02 (1902.20.10.00.00, 1902.20.30.10.00, 1902.20.30.90.00

hariç)

Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın) 01.01-31.12 100 Ton EOTY
İTÜ08 1904.10 Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri 01.01-31.12 50 Ton EOTY
ÎTÜ09 1904.20 Kavrulmamış hububat flokonlarından veya kavrulmamış hububat flokonları ile kavrulmuş hububat flokonları yada kabartılmış hububat karışımlarından elde edilen hazır gıdalar 01.01-31.12 25 Ton EOTY
İTÜ10 1904.90 Diğerleri 01.01-31.12 20 Ton EOTY
İTÜ11 1905.31 Tatlı bisküviler 01.01-31.12 25 Ton EOTY
ÎTÜ12 1905.32 Waffle ve gofretler 01.01-31.12 25 Ton EOTY
İTÜ13 1905.40 Gevrekler, kızartılmış ekmek ve diğer kızartılmış mamuller 01.01-31.12 20 Ton EOTY
İTÜ14 1905.90 Diğerleri 01.01-31.12 50 Ton EOTY

İTÜ15

 

2106.10.80.00.11

2106.10.80.00.19

2106.90.98.00.12

2106.90.98.00.13

2106.90.98.00.14

2106.90.98.00.15

2106.90.98.00.16

2106.90.98.00.19

Diyet mamaları

Diğerleri

Koko tozu

Koku komprimeleri

Jöleler

Emülgatörler

Diyet mamaları

Diğerleri

01.01-31.12

 

50 Ton

EOTY

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}