Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:29.08.2017 tarih ve 30169 sayılı R.G.

MADDE 1 – 21/5/2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

 

 

“Ek-1

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi

 

Tarife Kontenjanı Kod No

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Dönemi

Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı

Tahsisat Yapılacak Firma Türü

Tahsisat Yöntemi

Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar

AB001

01.02

(0102.21,

0102.29.29.00.00,

0102.31.00.00.00,

0102.90.20.00.00

0102.39.10.00.00,

[Evcil türler

(Yalnızca ağırlığı

80 kg.ı geçen fakat

160 kg.ı geçmeyen ve kesimlik olmayanlar)] ve 0102.90.91.00.00 [Evcil türler (Yalnızca ağırlığı 80 kg.ı geçen fakat 160 kg.ı geçmeyen ve kesimlik olmayanlar)] hariç)

Canlı büyükbaş hayvanlar 01.01-31.12 4.025 Ton T TTY ESK

AB002

 

 

 

0102.29.29.00.00 Diğerleri

01.01-31.12

 

 

 

2.260 Ton

 

 

 

T

 

 

 

TTY

 

 

 

ESK

 

 

 

0102.39.10.00.00 Evcil türler (Yalnızca ağırlığı 80 kg.ı geçen fakat 160 kg.ı geçmeyen ve kesimlik olmayanlar)
0102.90.91.00.00 Evcil türler (Yalnızca ağırlığı 80 kg.ı geçen fakat 160 kg.ı geçmeyen ve kesimlik olmayanlar)
AB003(1) 0202.20 Diğer kemikli parçalar 01.01-31.12 5.000 Ton T TTY ESK
AB004(2) 0202.20 Diğer kemikli parçalar 01.01-31.12 14.100 Ton T TTY ESK
AB005 02.10 Et ve yenilen sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş); et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları 01.01-31.12 250 Ton T TTY ESK
AB006 04.04 Peyniraltı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, tabii süt bileşenlerinden ibaret olan ürünler (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) 01.01-31.12 20 Ton EOTY

AB007

 

 

 

0405.10 Tereyağı

01.01-31.12

 

 

 

3.700 Ton

 

 

 

Ü,T,İ

 

 

 

TTY

 

 

 

0405.20.90.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %75 den fazla fakat %80 den az olanlar
0405.90 Diğerleri
AB008 0406.30 Eritme peynirler (rendelenmemiş veya toz haline getirilmemiş) 01.01-31.12 300 Ton Ü.T.İ TTY
AB009 0406.90 Diğer peynirler 01.01-31.12 2.000 Ton Ü,T,İ TTY
AB010

0406.90

(0406.90.29.00.00,

0406.90.32.00.11,

0406.90.32.00.12,

0406.90.50.00.00,

0406.90.74.00.00,

0406.90.86.00.00,

0406.90.89.00.00

[Yağsız sütten yapılmış olup, çok ince kıyılmış bitki ilave edilen Glarus otlu peyniri (Schabziger olarak bilinen) dışındakiler], 0406.90.92.00.00 [Butterkaese dışındakiler] hariç)

Diğer peynirler 01.01-31.12 1.000 Ton Ü,T,İ TTY
AB011 0408.11.80.00.00 Diğerleri 01.01-31.12 5 Ton EOTY
AB012(*) 06.01 Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başları ve rizomlar (dinlenme halinde sürgün vermiş veya çiçeklenmiş); hindiba bitkisi ve kökleri (12.12 pozisyonundaki kökler hariç) 01.01-31.12 20 Ton EOTY
AB013(*)

0602.90

(0602.90.91.00.00

hariç)

Diğerleri 01.01-31.12 50 Ton EOTY

AB014

 

 

 

 

 

 

0603.11.00.00.00 Güller

01.01-31.12

 

 

 

 

 

 

100 Ton

 

 

 

 

 

 

Ü,T,Î

 

 

 

 

 

 

TTY

 

 

 

 

 

 

0603.12.00.00.00 Karanfiller
0603.13.00.00.00 Orkideler
0603.14.00.00.00 Krizantemler
0603.15.00.00.00 Zambaklar (Lilium spp.)
0603.19 Diğerleri
AB015 06.04 Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten bitki yaprakları, bitki dalları ve bitkilerin diğer kısımları (çiçeksiz veya tomurcuksuz) ve otlar, yosunlar ve likenler (taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış) 01.01-31.12 5 Ton EOTY
AB016(*) 0701.10.00.00.00 Tohumluk 01.01-31.12 500 Ton EOTY
AB017 0709.51.00.00.00 Agaricus cinsi mantarlar 01.01-31.12 10 Ton EOTY
AB018 0710.22.00.00.00 Fasulye (Phaseolus spp., Vigna spp.) 01.01-31.12 10 Ton EOTY
AB019

0808.10

(0808.10.80.00.11,

0808.10.80.00.13,

0808.10.80.00.14

hariç)

Elma 01.01-31.12 1.750 Ton Ü,T,İ TTY

AB020

 

 

0808.30 Armut

01.01-31.12

 

 

20 Ton

 

 

EOTY

 

 

0808.40.00.00.00 Ayva
AB021 0809.30 Şeftali (nektarin dahil) 15.07-31.12 50 Ton EOTY
AB022 0810.90.20.00.11 Demirhindi, mahun elması, “Iychees”, ekmek ağacı meyvesi, sapodillo meyvesi 01.01-31.12 50 Ton EOTY
AB023 0810.90.20.00.12 Çarkıfelek meyvesi, karambola ve pitahaya 01.01-31.12 50 Ton EOTY

AB024

 

 

 

 

 

0810.70.00.00.00 Peisiramon (Trabzon hurması)

01.01-31.12

 

 

 

 

 

50 Ton

 

 

 

 

 

EOTY

 

 

 

 

 

0810.90.75.00.11 Nar
0810.90.75.00.12 Muşmula
0810.90.75.00.13 Kuşburnu
0810.90.75.00.17 Diğerleri
AB025 0811.10 Çilek 01.01-31.12 10 Ton EOTY
AB026 09.02 Çay (aromalandırılmış olsun olmasın) 01.01-31.12 200 Ton Ü,T,İ TTY
AB027 10.01 Buğday ve mahlut 01.09-31.05 30.000 Ton T TTY TMO

AB028

 

 

1001.11.00.00.00 Tohumluk

01.09-31.05

 

 

100.000 Ton

 

 

T

 

 

TTY

 

 

TMO

 

 

1001.19.00.00.00 Diğerleri

AB029

 

 

 

 

1001.91 Tohumluk

01.09-31.05

 

 

 

 

200.000 Ton

 

 

 

 

T

 

 

 

 

TTY

 

 

 

 

TMO

 

 

 

 

1001.99.00.00.11 Adi buğday
1001.99.00.00.12 Mahlut
1001.99.00.00.13 Kaplıca (kızıl) buğday
AB030 10.02 Çavdar 01.09-31.05 22.500 Ton T TTY TMO
AB031 1003.90.00.00.12 Maltlık arpa 01.09-31.05 49.500 Ton T TTY
AB032 1004.00 Yulaf 01.09-31.05 5.000 Ton T TTY TMO
AB033 1005.90 Diğerleri 01.09-31.05 53.640 Ton T TTY TMO
AB034 1005.90 Diğerleri 01.12-31.05 52.000 Ton T TTY TMO
AB035 1006.30 Yan veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın) 01.01-31.12 28.000 Ton Ü,T,İ TTY TMO
AB036 1104.12.90.00.00 Flokon halindeki taneler 01.01-31.12 10 Ton EOTY
AB037 11.07 Malt (kavrulmuş olsun olmasın) 01.01-31.12 50 Ton EOTY
AB038

1206.00

(1206.00.10.00.00

hariç)

Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın) 01.01-31.08 1.000 Ton T TTY YTTSKB
AB039 1207.29.00.00.00 Diğerleri 01.01-31.12 1.500 Ton T TTY YTTSKB

AB040(*)(3)

 

 

1207.70.00.00.00 Kavun, Karpuz tohumu

01.01-31.12

 

 

20 Ton

 

 

EOTY

 

 

12.09

(1209.10.00.00.00

hariç)

Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar
AB041(*) 1209.10.00.00.00 Şeker pancarı tohumları 01.01-31.12 10 Ton EOTY
AB042 15.02 Sığır, koyun veya keçi yağları (15.03 pozisyonundakiler hariç) 01.01-31.12 3.000 Ton T TTY ESK
AB043 1507.10 Ham yağ (sakızı ayrılmış olsun olmasın) 01.01-31.08 60.000 Ton T TTY YTTSKB
AB044 1507.90 Diğerleri 01.01-31.08 2.000 Ton T TTY YTTSKB
AB045 1512.11 Ham yağlar 01.01-31.08 18.400 Ton T TTY YTTSKB

AB046

 

 

1514.11 Ham yağlar

01.01-31.08

 

 

10.600 Ton

 

 

T

 

 

TTY

 

 

YTTSKB

 

 

1514.91 Ham yağlar
AB047 1602.10.00.00.00 Homojenize müstahzarlar 01.01-31.12 400 Ton T TTY ESK
AB048 1701.99 Diğerleri 01.01-31.12 80.000 Ton T TTY TŞF

AB049

 

 

 

 

 

2001.90.50.00.00 Mantarlar

01.01-31.12

 

 

 

 

 

25 Ton

 

 

 

 

 

EOTY

 

 

 

 

 

2001.90.97.00.11 Salata pancarı (Beta vulgaris var.candiva)
2001.90.97.00.12 Kırmızı lahana
2001.90.97.00.13 Diğer meyvalar ve sert kabuklu meyvalar
2001.90.97.00.18 Diğer sebzeler ve yenilen diğer bitki parçaları
AB050 2002.90 Diğerleri 01.01-31.12 50 Ton EOTY
AB051 20.03 Mantarlar ve domalan (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) 01.01-31.12 10 Ton EOTY
AB052 2005.10.00.00.00 Homojenize sebzeler 01.01-31.12 20 Ton EOTY
AB053 2005.40 Bezelye (Pisum sativum) 01.01-31.12 20 Ton EOTY
AB054 2007.10 Homojenize müstahzarlar 01.01-31.12 10 Ton EOTY

AB055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.99.10.00.00 Sınai işlemler için net muhtevası 100 kg.ı geçen hazır ambalajlarda erik püresi ve pastları

01.01-31.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Ton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EOTY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.99.33.00.00 Çilekden olanlar
2007.99.35.00.00 Ahudududan olanlar
2007.99.39.00.11 Pekmezler
2007.99.39.00.19 Diğerleri [Fındık püresi hariç]
2007.99.50.00.19 Diğerleri [Fındık püresi hariç]
2007.99.97.00.13 Diabetik olanlar [Fındık püresi harici
2007.99.97.00.16 Kayısı püresi
2007.99.97.00.17 Erik püresi
2007.99.97.00.18 Diğerleri [Fındık püresi hariç]

AB056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009.11 Dondurulmuş

01.01-31.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Ton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EOTY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009.12.00.00.00 Dondurulmamış, Brix değeri 20 yi geçmeyenler
2009.19 Diğerleri
2009.61 Brix değeri 30 u geçmeyenler
2009.71 Brix değeri 20 yi geçmeyenler
2009.79 Diğerleri
2009.89.89.00.00 Diğerleri
2009.81.59.00.00 Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30 u geçmeyenler
2009.89.96.00.00 Kiraz suyu
2009.90.11.00.00 Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 22 Euro yu geçmeyenler
2009.90.19.00.00 Diğerleri
2009.90.21.00.00 Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro yu geçmeyenler
2009.90.29.00.00 Diğerleri
2009.90.31.00.00 Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro yu geçmeyen ve ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30 u geçenler
2009.90.39.00.00 Diğerleri
AB057 2204.10 Köpüklü şaraplar 01.01-31.12 15.000 lt EOTY
AB058 2209.00 Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen maddeler 01.01-31.12 100 Ton EOTY
AB059 2309.10 Kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş) 01.01-31.12 25 Ton EOTY
AB060 2309.90 Diğerleri 01.01-31.12 100 Ton EOTY

 (1) 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, azami % 30 oranında olmak kaydıyla, İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %50 si uygulanır.

(2) 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, azami % 43 oranında olmak kaydıyla, İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %70 i uygulanır.

(3) İlgili tarife kontenjanında yalnızca 1209.21.00.00.00 G.TİP. li madde için yapılacak müracaatlar için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan ve tarife kontenjanı tahsis talebinde bulunan firma adına düzenlenmiş, uygunluk yazısının aslı aranır.”

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}