29.05.2020 54604145 İhracatı ön izne bağlı eldiven ve maskenin ticari amaçlı olmayan ve bedelsiz ihracatta muafiyet miktarları

29.05.2020 54604145 İhracatı ön izne bağlı eldiven ve maskenin ticari amaçlı olmayan ve bedelsiz ihracatta muafiyet miktarları

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :52707093-106.04.03
Konu   :Yurtdışına Gerçek Kişiler
Tarafından Ticari Amaçlı Olmayan
Maske Gönderimi Hk
 
 
29.05.2020 / 54604145
DAĞITIM YERLERİNE
 
 
Malumları olduğu üzere, 4/3/2020 tarih ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/4)” ile Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler)”, “tulum (koruyucu iş elbisesi)”, “sıvı geçirmez önlük (kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler)”, “gözlük (koruyucu gözlükler)” ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “tıbbi ve cerrahi maske” ve “tıbbi steril/non-steril eldivenler” Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ön iznine bağlanmıştır.
Bu kapsamda, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu`ndan alınan 22.05.2020 tarihli ve E.123824 sayılı yazı ilişikte gönderilmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
Hakan ATAY
Bakan a.
Daire Başkanı
 
 
 
 
 
DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine
 
 
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Sayı     :48535386-000-
Konu   :Gerçek Kişiler Tarafından Ticari Amaçlı Olmayan Bedelsiz Maske İhracatı
 
 
27.05.2020 / 54557215
TİCARET BAKANLIĞI
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)
 
 
İlgi:     a) 20/05/2020 tarihli ve 52707093-106.04.03 sayılı yazınız.
b) 27/04/2020 tarihli ve E.103651 sayılı yazımız.
“İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat:96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/4)” kapsamında Türkiye’de yerleşik şahıslar/gerçek kişiler tarafından yurt dışına posta veya hızlı kargo yoluyla maske, eldiven vb. eşyalar gönderilmek istenilmesine ilişkin talepler iletilmekte olup mezkur hususa ilişkin ne şekilde işlem yapılması gerektiği konusunda tereddüt hasıl olduğu; söz konusu tereddütün giderilmesi ve uygulamada yeknesaklığın sağlanmasını teminen şahıslar tarafından yurt dışına ticari amaçlı olmayan maske, eldiven vb eşya gönderimlerindeki ön izin sürecine ilişkin Bakanlığımız görüşlerinin talep edildiği ilgi kayıtlı yazı incelenmiştir.
Malumları olduğu üzere ilgi tebliğ yayın tarihini müteakip ihracat ön izin taleplerine esas başvurular Kurumumuzca alınmaya başlanmış olup bu minvalde;
 Bir ticari faaliyet kapsamında olmayıp, gerçek kişilerce yurtdışına gönderilmesi amaçlanan 100 adet ve altındaki maske ve eldiven gönderi başvurularına TPS sistemi üzerinden değil manuel olarak elektronik imzalanmış evraklar ile,
 Türk Kızılay Derneği, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ushaş Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) tarafından yapılan ihracat başvuruları ile Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kurumumuza iletilen izin yazılarına TPS sistemi üzerinden değil manuel olarak elektronik imzalanmış evraklar ile,
işlem tesis edilmektedir.
Bunun dışında numune amaçlı yurtdışına gönderilecek maske ve tulumlar için söz konusu ürünlerin kargo yoluyla gönderilmesi ve “Numunedir” ibaresinin bulunması kaydıyla; maske için 50 adete, tulum içinse 10 adete kadar gönderimleri ihracat ön izninden istisna tutulmuş olup söz konusu husus ilgi (b) sayılı yazımız ile Genel Müdürlüğünüze iletilmiştir. İlgi hususta;
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
 
 
Recep USLU
Kurum Başkanı a.
Kurum Başkan Yardımcısı
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}