İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 2584

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 2584

İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 2584

01.06.2020 tarih ve 31142 sayılı R.G.

Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” ile “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 1 inci ve 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 15 inci, 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan 56.03 tarife pozisyonu aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“56.03Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın):

– Dokumaya elverişli sentetik ve suni filamentlerden:
5603.11– – m2 ağırlığı 25 gr. veya daha az:
5603.11.10.00.00– – – Sıvanmış veya kaplanmış olanlar

– – – Diğerleri:
5603.11.90.00.11– – – – Dış yüzleri spunbond merkezi tabakası melt blown olan, üç tabakalı dokunmamış mensucat (SMS)
5603.11.90.00.12– – – – Melt blown dokunmamış mensucat
5603.11.90.00.13– – – – Spunbond dokunmamış mensucat
5603.11.90.00.19– – – – Diğerleri
5603.12– – m2 ağırlığı 25 gr.ı geçen fakat 70 gr.ı geçmeyenler:
5603.12.10.00.00– – – Sıvanmış veya kaplanmış olanlar

– – – Diğerleri:
5603.12.90.00.11– – – – Dış yüzleri spunbond merkezi tabakası melt blown olan, üç tabakalı dokunmamış mensucat (SMS)
5603.12.90.00.12– – – – Melt blown dokunmamış mensucat
5603.12.90.00.13– – – – Spunbond dokunmamış mensucat
5603.12.90.00.19– – – – Diğerleri
5603.13– – m2 ağırlığı 70 gr.ı geçen fakat 150 gr.ı geçmeyenler:
5603.13.10.00.00– – – Sıvanmış veya kaplanmış olanlar

– – – Diğerleri:
5603.13.90.00.11– – – – Dış yüzleri spunbond merkezi tabakası melt blown olan, üç tabakalı dokunmamış mensucat (SMS)
5603.13.90.00.12– – – – Melt blown dokunmamış mensucat
5603.13.90.00.13– – – – Spunbond dokunmamış mensucat
5603.13.90.00.19– – – – Diğerleri
5603.14– – m2 ağırlığı 150 gr.ı geçenler:
5603.14.10.00.00– – – Sıvanmış veya kaplanmış olanlar

– – – Diğerleri:
5603.14.90.00.11– – – – Dış yüzleri spunbond merkezi tabakası melt blown olan, üç tabakalı dokunmamış mensucat (SMS)
5603.14.90.00.12– – – – Melt blown dokunmamış mensucat
5603.14.90.00.13– – – – Spunbond dokunmamış mensucat
5603.14.90.00.19– – – – Diğerleri

– Diğerleri:
5603.91– – m2 ağırlığı 25 gr. veya daha az:
5603.91.10.00.00– – – Sıvanmış veya kaplanmış olanlar

– – – Diğerleri:
5603.91.90.00.11– – – – Dış yüzleri spunbond merkezi tabakası melt blown olan, üç tabakalı dokunmamış mensucat (SMS)
5603.91.90.00.12– – – – Melt blown dokunmamış mensucat
5603.91.90.00.13– – – – Spunbond dokunmamış mensucat
5603.91.90.00.19– – – – Diğerleri
5603.92– – m2 ağırlığı 25 gr.ı geçen fakat 70 gr.ı geçmeyenler;
5603.92.10.00.00– – – Sıvanmış veya kaplanmış olanlar

– – – Diğerleri:
5603.92.90.00.11– – – – Dış yüzleri spunbond merkezi tabakası melt blown olan, üç tabakalı dokunmamış mensucat (SMS)
5603.92.90.00.12– – – – Melt blown dokunmamış mensucat
5603.92.90.00.13– – – – Spunbond dokunmamış mensucat
5603.92.90.00.19– – – – Diğerleri
5603.93– – m2 ağırlığı 70 gr.ı geçen fakat 150 gr.ı geçmeyenler:
5603.93.10.00.00– – – Sıvanmış veya kaplanmış olanlar

– – – Diğerleri:
5603.93.90.00.11– – – – Dış yüzleri spunbond merkezi tabakası melt blown olan, üç tabakalı dokunmamış mensucat (SMS)
5603.93.90.00.12– – – – Melt blown dokunmamış mensucat
5603.93.90.00.13– – – – Spunbond dokunmamış mensucat
5603.93.90.00.19– – – – Diğerleri
5603.94– – m2 ağırlığı 150 gr.ı geçenler:
5603.94.10.00.00– – – Sıvanmış veya kaplanmış olanlar

– – – Diğerleri:
5603.94.90.00.11– – – – Dış yüzleri spunbond merkezi tabakası melt blown olan, üç tabakalı dokunmamış mensucat (SMS)
5603.94.90.00.12– – – – Melt blown dokunmamış mensucat
5603.94.90.00.13– – – – Spunbond dokunmamış mensucat
5603.94.90.00.19– – – – Diğerleri”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan 56. Fasılda sınıflandırılan 56.03 Gümrük Tarife Pozisyonu altındaki “Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları”, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

G.T.İP.DipnotGÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % )
12348
567
5603.11.10.00.00
000003,44,3
5603.11.90.00.11
000003,44,3
5603.11.90.00.12
000003,44,3
5603.11.90.00.13
000003,44,3
5603.11.90.00.19
000003,44,3
5603.12.10.00.00
000003,44,3
5603.12.90.00.11
000003,44,3
5603.12.90.00.12
000003,44,3
5603.12.90.00.13
000003,44,3
5603.12.90.00.19
000003,44,3
5603.13.10.00.00
000003,44,3
5603.13.90.00.11
000003,44,3
5603.13.90.00.12
000003,44,3
5603.13.90.00.13
000003,44,3
5603.13.90.00.19
000003,44,3
5603.14.10.00.00
000003,44,3
5603.14.90.00.11
000003,44,3
5603.14.90.00.12
000003,44,3
5603.14.90.00.13
000003,44,3
5603.14.90.00.19
000003,44,3
5603.91.10.00.00
000003,44,3
5603.91.90.00.11
000003,44,3
5603.91.90.00.12
000003,44,3
5603.91.90.00.13
000003,44,3
5603.91.90.00.19
000003,44,3
5603.92.10.00.00
000003,44,3
5603.92.90.00.11
000003,44,3
5603.92.90.00.12
000003,44,3
5603.92.90.00.13
000003,44,3
5603.92.90.00.19
000003,44,3
5603.93.10.00.00
000003,44,3
5603.93.90.00.11
000003,44,3
5603.93.90.00.12
000003,44,3
5603.93.90.00.13
000003,44,3
5603.93.90.00.19
000003,44,3
5603.94.10.00.00
000003,44,3
5603.94.90.00.11
000003,44,3
5603.94.90.00.12
000003,44,3
5603.94.90.00.13
000003,44,3
5603.94.90.00.19
000003,44,3
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}