27.12.2019 50808869 GTİP aynı olduğu halde antidamping vergisi uygulanmayacak eşyada muafiyet kodu olarak DKVMF girilmesi

27.12.2019 50808869 GTİP aynı olduğu halde antidamping vergisi uygulanmayacak eşyada muafiyet kodu olarak DKVMF girilmesi

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-114.01

Konu   :Antidamping Vergisi Muafiyet

Kodu

27.12.2019 / 50808869

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliği`nin 113 üncü maddesinde sistem tarafından hesaplanan vergilerin yol gösterici mahiyette olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede, BİLGE sisteminde sistem tarafından hesaplanan vergiler referans amaçlı olarak yükümlüye gelmekte ve yükümlü kendi beyanını sistem üzerinde oluşturmaktadır.

Dampinge Karşı Vergi uygulamalarına yönelik Tebliğlerin bir kısmında önlemlerin GTİP kapsamı bütün eşya için değil de “yalnız”,”hariç” gibi v.s. tanımlamalarla nitelikleri belirlenen eşya bazında uygulanıyor olmasından dolayı eşyası Antidamping Vergisine tabi olmayan yükümlülerce ilgili GTİP’e tanımlanan Antidamping Vergisi yükümlü tarafından silinmekte bu durumda gerçekte olmadığı halde sistemin hesapladığı vergi ile beyan edilen vergi arasında farklılık ortaya çıkarmaktadır.

Bu durumun önlenebilmesini teminen BİLGE Sisteminde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

1- Antidamping Vergisine tabi GTİP’lerden yapılacak ithalatlarda yükümlülerce sistem üzerinde Antidamping Vergisi için gerekli bütün veri girişleri yapılacaktır.

2-Eşyaları antidamping vergisine tabi eşya ile aynı GTİP’te yer almasına rağmen antidamping vergisine tabi olmayan bir eşya ise kalem ekranında muafiyetler alanında DKVMF Muafiyet kodunu seçebilecektir.

3- Bu durumda Bilge Sisteminde Antidamping Vergisi hesaplanmayacaktır.

4-DKVMF Muafiyet kodu seçildiği zaman muayene ile görevli memura “Dikkat! Yükümlü tarafından beyannamenin kaleminde/kalemlerinde muafiyet kodu seçilmiştir. İlgili belge ve bilgileri kontrol ediniz” şeklinde uyarı mesajı gelecektir.

5- Beyannamenin incelenmesi esnasında DKVMF muafiyet kodunun uygun olarak seçilip seçilmediğinin muayene ile görevli memur tarafından tetkik edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}