27.11.2018 39225646 Çay cinsi eşyanın kaçakçılık veya gümrük mevzuatına göre tasfiyesi için insani yardım kapsamında AFADa tahsis edimesi

27.11.2018 39225646 Çay cinsi eşyanın kaçakçılık veya gümrük mevzuatına göre tasfiyesi için insani yardım kapsamında AFADa tahsis edimesi

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı     :22263645-380.09.01

Konu   :Çay

 

27.11.2018 / 39225646

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE

 

 

İlgi :    a) 03/09/2013 tarihli 2269 sayılı yazımız.

b) 07/06/2018 tarihli 34958723 sayıl yazımız.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri kapsamında tasfiyelik hale gelen ve müsaderesine/tasfiyesine yönelik kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan veya 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelen tüketime uygun çay cinsi eşyanın, ilgi (b)’de kayıtlı yazımız eki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile imzalanan 05/06/2018 tarihli Protokol uyarınca insani yardım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere adı geçen kuruma bedelsiz tahsis edilmesi için eşyanın bulunduğu ildeki Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile irtibata geçilerek işlemlerin ilgi (a)’da kayıtlı yazımız uyarınca sonuçlandırılması hususunda gereğini rica ederim.

 

Rıza Mehmet KORKMAZ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

 

 

Dağıtım :

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}