26.11.2018 39198504 Tercihsiz Menşe Uygulamasında İspanya, İsveç ve Hollandanın da elektronik menşe şahadetname düzenlediği

26.11.2018 39198504 Tercihsiz Menşe Uygulamasında İspanya, İsveç ve Hollandanın da elektronik menşe şahadetname düzenlediği

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Sayı     :16934678-724.01.02

Konu   :Tercihsiz Menşe Uygulaması

 

26.11.2018 / 39198504

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi:     a) 17.09.2018 tarihli ve 37267045 sayılı yazımız.

b) 18.09.2019 tarihli ve 37305441 sayılı yazımız.

c) 09.11.2018 tarihli ve 38729479 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazılarımızda, tercihsiz ticaret kapsamında Almanya, Avusturya, Belçika, Finlandiya ve Kanada’da menşe şahadetnameleri için elektronik ortamda başvuru imkânı sağlandığı ve tercihsiz menşe kurallarının her ülkenin kendi mevzuat ve yetki alanında olmasından ötürü, elektronik imza ile menşe şahadetnamelerinin imzalanması uygulamasının bir sakıncası olmayacağı belirtilerek, Gümrük İdarelerimizin konuya ilişkin bilgilendirilmesi ve söz konusu belgelerin kabul edilmesi yönünde bildirimde bulunulmuştur.

Benzer şekilde, İspanya, İsveç ve Hollanda yetkili kurum ve kuruluşları tarafından elektronik ortamda onaylanan menşe şahadetnamelerinin de kabul edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

Sevil KARACA

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

DAĞITIM:

– Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}