27.09.2017 28209790 Bulgaristan ve Vietnam Çıkışlı Kontraplak Tanımlı Eşyalarda Damping Uygulaması (Bulgar serbest bölge ihracatları)

27.09.2017 28209790 Bulgaristan ve Vietnam Çıkışlı Kontraplak Tanımlı Eşyalarda Damping Uygulaması (Bulgar serbest bölge ihracatları)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :24799137-205

Konu   :9443-2017/20 [Bulgaristan ve

Vietnam Çıkışlı Kontraplak Tanımlı

Eşyalarda Damping Uygulaması]

 

27.09.2017 / 28209790

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi:     a) 02.06.2017 tarihli ve 24799137-205/00025495935 sayılı yazı

b) 06.06.2017 tarihli ve 24799137-205/00025518832 sayılı yazı.

c) 21.09.2017 tarihli ve 24799137-205/00028082561 sayılı yazı.

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan 11.07.2017 tarihli, 26402703 sayılı yazı konusu hususlar Gümrükler Genel Müdürlüğünden sorulmuş olup, cevaben alınan 26.09.2017/28185553 tarihli ve sayılı yazılarda Bulgaristan’da mukim serbest bölgelerden farklı ülkeler menşeli olarak ülkemize ihraç edilen kontrplakların Bulgaristan çıkışlı olarak değerlendirilerek, anılan eşyanın ithalinde dampinge karşı verginin tahsil edilmesinin gerektiği mütalaa edilmiş olup söz konusu yazı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Ayşe Tuğba YEŞİL

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

Dağıtım:

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

 

 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :20117910-114.01

Konu   :Bulgaristan ve Vietnam Çıkışlı

Kontraplak Tanımlı Eşyalarda

Damping Uygulaması

 

 

RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İlgi      :17.07.2017 tarih ve 26541346 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız konusuna ilişkin Ekonomi Bakanlığından görüş sorulmuş olup anılan Bakanlıktan alınan ve bir örneği ekte gönderilen 25.09.2017 tarihli, 101892 sayılı yazıda özetle; gerek çıkış gümrük idaresinin İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2016/45) önlem teşmil edilen ülkede mukim bulunması gerekse ithalatta vergi kaybının önlenmesi, ithalatta alınan dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılınmasının önüne geçilmesi ve yerli sanayi tarafından yaratılan iş sahalarının ithalat kaynaklı haksız rekabetten korunması kabili gereklilikler dikkate alınarak, Bulgaristan’da mukim serbest bölgelerden farklı ülkeler menşeli olarak ülkemize ihraç edilen kontrplakların Bulgaristan çıkışlı olarak değerlendirilerek, anılan eşyanın ithalinde dampinge karşı verginin tahsil edilmesinin gerektiği mütalaa edilmiştir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

 

 

 

Alpay ARAS

Genel Müdür a.

Daire Başkanı

 

 

EK: 1 Yazı

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}