25.09.2017 28148833 Güneş panellerinde gözetim uygulamasında 15.09.2017 tarihli değişiklik

25.09.2017 28148833 Güneş panellerinde gözetim uygulamasında 15.09.2017 tarihli değişiklik

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :85593407-165.99

Konu   :Güneş Panellerinde Gözetim

Uygulaması

 

 

25.09.2017 / 28148833

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

Ekonomi Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir örneği ekli 20.09.2017 tarihli, E.99799 sayılı yazıda; “İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin 2017/3 sayılı Tebliğ'”de; 8541.40.90.00.14 GTİP’inde sınıflandırılan “fotovoltaik (solar) modül ve panneller” ticari isimli eşyanın 300 ABD Doları/m2 gümrük kıymetinin altında birim kıymeti haiz olanların ithalatının gözetime tabi tutulduğu, Bakanlıklarınca tam ve usulüne uygun gözetim belgesi başvurusu yapan firmalara söz konusu Tebliğ çerçevesinde Tek Pencere Sistemi aracılığıyla fatura kıymetleri seviyesinde gözetim belgesi düzenlendiği, 15.09.2017 tarihi itibariyle ise söz konusu uygulamada değişikliğe gidilerek tam ve usulüne uygun gözetim belgesi başvuruları için 150 ABD Doları/m2 fiyat düzeyinden gözetim belgesi düzenlenmeye başlandığı belirtilmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

 

 

Yakup SEFER

Bakan. a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

EK: 1 adet yazı

 

 

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

 

 

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı     :56087813-215.02-E.99799                                                                          20.09.2017

Konu   :Güneş Panellerinde Gözetim

Uygulaması

 

 

 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

 

Malumları olduğu üzere, 12.05.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2017/3 sayılı Tebliğ ile güneş panellerinin 300 ABD Doları/m² gümrük kıymetinin altında birim kıymeti haiz olanlarının ithalatı gözetime tabi tutulmuştur. Bakanlığımıza tam ve usulüne uygun gözetim belgesi başvurusu yapan firmalara söz konusu Tebliğ çerçevesinde Tek Pencere Sistemi aracılığıyla fatura kıymetleri seviyesinde gözetim belgesi düzenlenmektedir.

Bu çerçevede, 15.09.2017 tarihi itibariyle söz konusu uygulamada değişikliğe gidilerek, tam ve usulüne uygun gözetim belgesi başvuruları için 150 AUD Doları/m2 fiyat düzeyinden gözetim belgesi düzenlenmeye başlanmıştır.

Bilgileri ve konuya ilişkin olarak gümrük idarelerinin bilgilendirilmeleri hususunda gereğini arz ederim.

 

 

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}