23.11.2017 29802149 İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin kayıt belgesinin geri gelen eşya kapsamında olması durumunda talep edilmeyeceği

23.11.2017 29802149 İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin kayıt belgesinin geri gelen eşya kapsamında olması durumunda talep edilmeyeceği

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :20117910-112.99

Konu   :İthalatta Gözetim Uygulamasına

İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/1)

 

 

 

23.11.2017 / 29802149

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bilindiği üzere, 31.12.2009 ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1) çerçevesinde, Tebliğ Ek-1’de fasıl numarası ile gümrük tarife pozisyonu belirtilen tekstil ve konfeksiyon ürünleri, ithalinde, kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmakta olup kayda alınacak ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın “Kayıt Belgesi” veya elektronik ortamdaki kaydın ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine sunulması gerekmektedir.

4458 sayılı Gümrük Kanununun 168. maddesine göre, serbest dolaşımda bulunan eşya, Türkiye Gümrük Bölgesinden veya Türkiye’nin anlaşmalarla dâhil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerinin diğer bir noktasından ihraç edildikten sonra üç yıl içinde yeniden serbest dolaşıma girmesi halinde ve beyan sahibinin talebi üzerine, ithalat vergilerinden muaf tutulmaktadır.

Buradan hareketle, Gümrük Kanununun 168. maddesine konu geri gelen eşyanın ihracından önce serbest dolaşımda olduğu dikkate alındığında, 2010/1 sayılı Tebliğ kapsamı 4010 “ihraç edilen eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı” tanımlı rejim kodunda beyan edilen geri gelen tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin serbest dolaşıma girişinde, “Kayıt Belgesi” veya elektronik ortamdaki kaydın gümrük idarelerine ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}