21.12.2018 40041123 Kripto Para Makinesi İthalatı ve İhracatı kısıtına yer verilmediği (antminer ve ekran kartı, sanal para, bitcoin, BTC) ile 1072 sk

21.12.2018 40041123 Kripto Para Makinesi İthalatı ve İhracatı kısıtına yer verilmediği (antminer ve ekran kartı, sanal para, bitcoin, BTC) ile 1072 sk

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :20117910-111.99

Konu   :Kripto Para Makinesi İthalatı ve

İhracatı

 

21.12.2018 / 40041123

DAĞITIM YERLERİNE

 

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan 15.11.2018 tarihli ve 38893498 sayılı yazıda özetle; Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce 29.06.2018 tarihinde el konulan 15 adet kripto para üretiminde kullanılan antminer makinesi, 19 adet kripto para üretiminde kullanılan güç kaynağı makinesi cinsi eşya hakkında Dosya:2018/767 Esas sayısında devam etmekte olan davaya istinaden, Mersin 1. Asliye Ceza Mahkemesince söz konusu eşyanın 04.07.2018 tarihi itibarıyla yurda ithal ve ihracı yasaklanan eşyadan olup olmadığına ilişkin Mahkemelerine duruşmanın atılı olduğu 05.12.2018 tarihine kadar bildirimde bulunulmasının talep edildiği ifade edilerek, konuya ilişkin Bölge Müdürlüklerinin talimatlandırılması istenilmektedir.

Söz konusu kripto para üretiminde kullanılan makineler, işletim programı ya da programları en azından bir programı çalıştırmaya yetecek kadar bilgiyi bulunduran, kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde serbestçe programlanabilen, kullanıcı tarafından belirlenen aritmetiksel hesaplamaları yerine getirebilen ve herhangi bir insan müdahalesi olmadan işlem sırasında mantıksal kararlar vererek akış yönünü değiştirebilecek programları çalıştırabilen makinelerden biri olduğu değerlendirildiğinde Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 8471 tarife pozisyonunda otomatik bilgi işlem makinalarının yer aldığı pozisyonda sınıflandırılmaktadır.

8471.80.00.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan “antminer” cinsi eşya ve “ekran kartı” cinsi eşya ile 8504.40.30.10.19 GTİP’inde sınıflandırılan “güç kaynağı” cinsi eşya mer’i gümrük, dış ticaret ve sair mevzuat hükümlerine tabi olup, bu eşyanın üzerlerinde ‘Bitcoin’ veya ‘BTC’ gibi ifadeler yer alması ve bu eşyanın sanal para üretiminde kullanılması eşyanın niteliğini değiştirmemekte ve hâlihazırda bahse konu eşyanın sanal para üretiminde kullanılması noktasında ithalatına veya ihracatına ilişkin olarak yasaklayıcı ve/veya kısıtlayıcı bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır.

Konuya ilişkin olarak, söz konusu eşyanın sanal para ve kripto para üretiminde kullanılacağı ve bu paranın bir değer üzerinden alım satıma konu olacağı düşünüldüğünde, bu eşyanın herhangi bir ithalat veya ihracat yasaklamasına ve/veya kısıtlamasına tabi olup olmadığına ilişkin Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na görüşleri sorulmuş olup söz konusu Kurumlardan alınan yazılarda, bahsi geçen eşyanın sanal para üretiminde kullanılmasına yönelik ithalat veya ihracat yasağına ve/veya kısıtına dair bir bilgiye yer verilmemiştir.

Bununla birlikte, ilgili birimlerce söz konusu eşyanın ithalinde 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun ile 13 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) kapsamında gerekli değerlendirmelerde bulunulmasının da uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Bilgilerini ve buna göre gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}