21.12.2018 40020912 TPS Dahilde işleme izinlerinde sisteme fotoğraf, katalog ekleneceği ile belge aslı istenilmeksizin elektronik kontrol

21.12.2018 40020912 TPS Dahilde işleme izinlerinde sisteme fotoğraf, katalog ekleneceği ile belge aslı istenilmeksizin elektronik kontrol

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :41208501-132.99

Konu   :Dahilde İşleme İzni – TPS –

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

 

21.12.2018 / 40020912

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bilindiği üzere, Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 15 /1 (b) maddesi uyarınca, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmaların dahilde işleme izni almak için Ek-1’de belirtilen, bilgi ve belgelerle gümrük idaresine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Söz konusu, yükümlüsünce tek pencere sistemi üzerinden yapılan dahilde işleme izni başvurularında sisteme fotoğraf, resim, katalog, ek belge vb. taranarak yüklenebilmesi mümkün olup, Anılan Tebliğin Ek-1’inde ilgili bilgi/belgenin aslının istendiği belirtilmedikçe gerekli bilgi ve belgelerin tek pencere sistemi üzerinden görüntülenerek gerekli kontrollerin sağlanması önem taşımaktadır.

Bu çerçevede dahilde işleme izin başvurularına ilişkin olarak, gümrük idaresince lüzum görülen istisnai durumlar haricinde;

– Gerekli bilgi ve belgelerin elektronik olarak görüntülenerek kontrol edilmesi,

– Elektronik ortamda bulunan bilgi ve belgelerin ayrıca yükümlü veya temsilcisinden fiziki olarak talep edilmemesi,

– Son imzacı dahil tüm onayların sistem üzerinden gerçekleştirilmesi ve dosya üzerinden paraf/imza alınması gibi uygulamalara yer verilmemesi,

– Yapılmış bir başvurunun yükümlü yahut temsilcisinin gümrük idaresine gelmesi beklenmeksizin başvuru sırasına göre değerlendirmesinin yapılarak, kararın yine sistem üzerinden ivedilikle bildirilmesi,

Hususlarına azami dikkat gösterilerek, 2018/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hükümlerine riayet edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}