21.08.2017 27452104 Geçici depolama ön izin, genel antrepo yatırım izni için Ekonomik Gereklilik Değerlendirme formu

21.08.2017 27452104 Geçici depolama ön izin, genel antrepo yatırım izni için Ekonomik Gereklilik Değerlendirme formu

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı     :14117770-365.01

Konu   :Ekonomik Gereklilik

            Değerlendirmesi

21.08.2017 / 27452104

… GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8 inci ve 12 nci maddeleri ile anılan Yönetmeliğin 513 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ve 518 inci maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişiklikle, ön izinle açılacak geçici depolama yerlerinde ön izin aşamasında, genel antrepolarda ise yatırım izni aşamasında; antrepo veya geçici depolama yeri açılacak yerdeki diğer antrepo ve geçici depolama yerlerinin fiziki kapasiteleri, dönemsel doluluk oranları, başvurunun yapıldığı gümrük müdürlüğünün işlem hacmi, gümrük müdürlüğünün idari kapasitesi ve antrepo açılmasının öngörüldüğü yerdeki ticari ve sınai yatırımları da dikkate alacak şekilde Bölge Müdürlüklerince ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığına dair değerlendirme yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, genel antrepo yatırım izni veya geçici depolama yeri ön izin başvurularında, ekte yer alan tablonun ilgili gümrük müdürlüklerince talepten önceki beş takvim yılına ilişkin veriler kullanılarak doldurulması ve görüşleriyle birlikte Bölge Müdürlüğünüze iletilmesi, Bölge Müdürlüğünüzce de ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığına ilişkin değerlendirmenin ekte yer alan tablodaki verilerden elde edilen tespitler doğrultusunda bir rapora bağlanması ve söz konusu tablo ve rapor ile birlikte ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığına ilişkin görüşünüzün Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Harun USLU

Bakan a.

Genel Müdür

Ek: 1 adet tablo. (1 sayfa)

 

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

(Pamukkale GTBM hariç)

 

GENEL ANTREPOLAR İLE ÖN İZİNLE AÇILACAK GEÇİCİ DEPOLAMA YERLERİNDE EKONOMİK GEREKLİLİK DEĞERLENDİRMESİ

… GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl

Yıl

Yıl

Yıl

Yıl

İthalat Beyannamesi

Adet

Brüt Ağırlık (kg.)

Kıymet (USD)

İhracat Beyannamesi

Adet

Brüt Ağırlık (kg.)

Kıymet (USD)

Antrepo Beyannamesi

Adet

Brüt Ağırlık (kg.)

Kıymet (USD)

Transit Beyannamesi

Adet

Brüt Ağırlık (kg.)

Kıymet (USD)

NCTS

Adet

TIR Karnesi

Adet

Gelen TIR

Adet

Giden TIR

Adet

Gelen Konteyner

Adet

Giden Konteyner

Adet

… Gümrük Müdürlüğü Denetimindeki Genel Antrepolar

Adet

 Toplam Alan

Doluluk Oranı

… Gümrük Müdürlüğü Denetimindeki Geçici Depolama Yerleri

Adet

Toplam Alan

Doluluk Oranı

… İlinin İthalatı *

Değer (bin USD)

… İlinin İhracatı *

Değer (bin USD)

NOT 1: İlin ithalat-ihracatı için TÜİK web sitesinde Konularına Göre İstatistikler >> Dış Ticaret >> Dış Ticaret istatistikleri >> İstatistiksel Tablolar ve Dinamik Sorgulama >> İllere Göre Dış Ticaret bölümünde yer alan veriler kullanılacaktır.

NOT 2Gümrük Müdürlüğünce, ekonomik yönden antrepo veya geçici depolama yerine ihtiyaç bulunduğuna dair tabloda yer almayan veri/veriler olması durumunda, söz konusu veri/veriler tabloya eklenebilir.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}