2017-20 Sayılı Genelge’de Değişiklik-Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması-KKDF

2017-20 Sayılı Genelge’de Değişiklik-Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması-KKDF

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :85593407-156.06[GGM-01]

Konu   :2017/20 Sayılı Genelge’de

Değişiklik-Transfer Bildirim

Formlarının Elektronik Ortama

Aktarılması-KKDF

 

 

01.03.2018 / 32454367

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması-KKDF konulu 2017/20 sayılı Genelge’de değişiklik yapan 19.02.2018 tarihli ve 2018/4 sayılı Genelge ilişikte gönderilmektedir.

Genelge ile düzenlenen hususlara ilişkin uygulama 5 Mart 2018 tarihi mesai saatleri içinde devreye alınacaktır.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

 

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

EK: 2018/4 Sayılı Genelge

 

 

DAĞITIM:

-Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :85593407-010.06.01

Konu   :Transfer Bildirim Formlarının

 Elektronik Ortama Aktarılması- KKDF

 

GENELGE

(2018/4)

Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması-KKDF konulu 03/11/2017 tarihli ve 2017/20 sayılı Genelgenin;

1- “A. Transfer Bildirim Formları Programının Kapsamı” başlıklı bölümünde yer alan 3 üncü madde ve “E. Transfer Bildirim Formlarına İlişkin Gümrük Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler” başlıklı bölümünde yer alan 4 üncü madde kaldırılmıştır.

2- “B. Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortamda Düzenlenmesi” bölümünde yer alan 6 ncı madde ile “Ç. Beyannamede Ödeme Şekillerinin ve KKDF’nin beyanı” başlıklı bölümü 4 maddeyi havi olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. EK-1’in içindeki Örnek 1, 2, 3, 4, 5 kaldırılmış yerine Örnek 1 ve Örnek 2 şeklinde yeni örnekler eklenmiştir.

“B. Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

6- Faturanın transfer işleminin yapıldığı tarihten önce düzenlenmiş olması halinde; yükümlüler tarafından fatura tarih ve sayısının, orijinal faturanın henüz düzenlenmemiş olması halinde; proforma fatura tarih ve sayısının ve/veya ithal edilecek eşyaya dair bilgileri tevsik eder mahiyette (sözleşme, sipariş notu vb.) gerekli bilgilerin bankalara iletilmesi zorunludur. Yükümlülerce bankalara bildirilen fatura/proforma fatura bilgileri Transfer Bildirim Formunun “Fatura bilgisi” alanına standart bir şekilde (Fatura/Proforma Fatura No-Tarih şeklinde) girilir. Birden fazla fatura olması halinde tüm fatura bilgileri aralarına “virgül (,)” konulmak suretiyle fatura/proforma fatura sayı ve tarihleri girilir.

Ç. Beyannamede Ödeme Şekillerinin ve KKDF’nin Beyanı

1- Beyannamede kalemde “Ödeme şekli işlemleri” sekmesinde eşyaya ilişkin uygun ödeme şekli beyan edilir.

2- Eşyaya dair fatura bedelinin bir kısmının peşin ve bir kısmının vadeli olması halinde; faturaya ilişkin kalemlerin her birinde ödeme şekilleri, toplam ödeme tutarı içindeki oranına göre beyan edilir. Ancak “Bedelsiz” ve “Özel Takas” ödeme şekillerine ilişkin tutarlar toplam ödeme tutarından ayrı değerlendirilerek kaleminde tek başına beyan edilir. Bu şekilde beyan edilen ödeme şekillerinden vadeli olanlar için hesaplanan KKDF de kaleminde beyan edilir. “ Özel Takas” ödeme şekline dair KKDF beyanı ise müstakil olarak ilgili kaleminde yapılır.

3- Eşyanın KKDF’ye tabi olmaması veya bir istisna/muafiyete konu olması halinde kısmen veya tamamen vadeli olan faturayla ilgili olan kalemlerde KKDF muafiyet kodu seçilir ve KKDF mevzuatı uyarınca istisna veya muafiyetin hangi yasal düzenleme ile (tarih, sayı ve ilgili madde numarası) sağlandığı beyannamenin 44 no.lu hanesine yazılır. Söz konusu kalemler için herhangi bir KKDF beyanı yapılmaz.

4- Ödeme şekli ve KKDF beyanına dair EK-1’deki örnekler yönlendirici mahiyette dikkate alınır.”

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI

Bakan a.

Müsteşar

 

EK-1: Bilge Sisteminde Ödeme Şekilleri ve KKDF Beyanına İlişkin Örnekler

EK-1: Bilge Sisteminde Ödeme Şekilleri ve KKDF Beyanına İlişkin Örnekler

 

 

Örnek 1: Tamamı Vadeli Olan (Vadeli Ödeme Şekillerinden Oluşan) Bir Fatura Muhteviyatı Eşyanın Ödeme Şekli ve KKDF Beyanı

– 600 TL fatura tutarında, tamamı vadeli olan 3 kalem olduğu varsayılan eşyanın ödeme şekli ve KKDF beyanı aşağıdaki gibi yapılır.

Kalem No

Kalem Fatura Tutarı

(TL)

Kalemde Seçilen Ödeme Şekli

KKDF’den bir

Muafiyet veya İstisnaya Konu mu?

Beyan Edilecek KKDF Hesabı

Kalemde Beyan Edilen KKDF Tutarı

1

100

1 (Mal Mukabili)

Hayır

100×0,06

6

2

200

1 (Mal Mukabili)

Hayır

200×0,06

12

3

300

1 (Mal Mukabili)

Evet

Herhangi bir beyan yapılmaz

 

*Fatura muhteviyatı eşyanın 3 farklı GTİP’ten oluştuğu varsayılmıştır. Ödeme şekli örnek olarak mal mukabili gösterilmiştir.

 

 

Örnek 2: Kısmen Vadeli Olan Bir Fatura Muhteviyatı Eşyanın Ödeme Şekli ve KKDF Beyanı

– 200 TL Peşin, 100 TL Vesaik Mukabili, 300 TL Mal Mukabili, 250 TL Özel Takas ve 150 TL Bedelsiz ödeme şekillerinden ve 7 ayrı kalemden oluştuğu varsayılan toplam 1.000 TL tutarında bir fatura muhteviyatı eşyanın ödeme şekli ve KKDF beyanı aşağıdaki gibi yapılır.

Kalem No

Kalem Fatura Tutarı

(TL)

Kalemde Seçilen Ödeme Şekli/Şekilleri

KKDF’den bir

Muafiyet veya İstisnaya Konu mu?

Beyan Edilecek KKDF Hesabı

Kalemde

Beyan Edilen

KKDF Tutarı

(TL)

Ödeme Tutarları

1

60

Mal Mukabili

Peşin

Vesaik Mukabili

Hayır

30×0,06

1,8

30

20

10

2

80

Mal Mukabili

Peşin

Vesaik Mukabili

Evet

Muafiyet/İstisna olduğundan herhangi bir beyan yapılmaz.

40

26,6

13,4

3

100

Mal Mukabili

Peşin

Vesaik Mukabili

Evet

Muafiyet/İstisna olduğundan herhangi bir beyan yapılmaz.

50

33,3

16,

4

160

Mal Mukabili

Peşin

Vesaik Mukabili

Hayır

80×0,06

4,8

80

53,3

26,7

5

200

Mal Mukabili

Peşin

Vesaik Mukabili

Hayır

100×0,06

6

100

66,7

33,3

6

150

7 (Bedelsiz)

Hayır

Herhangi bir beyan yapılmaz

7

250

11 (Özel Takas)

Hayır

250×0,06

15

 

Ödeme Şekli ve KKDF Beyanı: Bir kısmı peşin bir kısmı vadeli olan faturaya ilişkin her bir kalemde, faturaya dair her bir ödeme şekli ve tutarı; ödeme şekli tutarı/toplam ödeme tutarı (Bedelsiz ve Özel Takas Tutarı dahil edilmeksizin) oranının kalem fatura tutarlarına uygulanması suretiyle beyan edilir. Beyan edilen ödeme türlerinden vadeli olanların toplam tutarı üzerinden hesaplanan KKDF her kalemde beyan edilir.

Örneğe göre 1.kalemde, kalem fatura tutarı 60 TL için beyan edilecek ödeme şekli ve tutarları;

1. Mal Mukabili (30 TL) [Kalem Fatura Tutarı X Mal Muk. Ödeme Tutarı/Toplam Ödeme tutarı => 60×300/600 = 30 TL]

2. Peşin (20 TL) [Kalem Fatura Tutarı X Peşin Ödeme Tutarı/Toplam Ödeme tutarı => 60×200/600 = 20 TL]

3. Vesaik Mukabili (10 TL) [Kalem Fatura Tutarı X Vesaik Mukabili Ödeme Tutarı/Toplam Ödeme tutarı =>60×100/600 = 10 TL]

Şeklinde beyan edilir. Diğer kalemlerde de aynı usule göre ödeme şekli beyanı yapılır. KKDF beyanı ise kalemdeki vadeli ödeme şekillerinin toplamı üzerinden yapılır. Örneğe göre mal mukabili tutarı üzerinden KKDF beyan edilir. (Örneğin 1. Kalem için; 30×0,06=1,8 TL)

Peşin Ödemeler: 2 (Peşin), 3 (Vesaik Mukabili) ve 12 (Akreditif) ödeme şekillerinden oluşmaktadır.

Bedelsiz Ödeme Şekli: : Herhangi bir hesaba veya KKDF beyanına konu değildir.

Özel Takas Ödeme Şekli: Özel takas peşin veya vadeli ödemeler toplamından ayrı olarak kendi içinde değerlendirilir ve KKDF beyanı müstakil olarak yapılır. Ancak takas işleminin 2017/1 sayılı Genelge kapsamında izne tabi olması halinde beyan edilen KKDF teminata bağlanarak işlem yapılır.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}