20.11.2017 29678300 Fiğ yem bitkilerindeki formunun 1214 sınıflandırılmasın ile fiğ tohumunun kullanım amacına bakılmaksızın 1209 olduğu

20.11.2017 29678300 Fiğ yem bitkilerindeki formunun 1214 sınıflandırılmasın ile fiğ tohumunun kullanım amacına bakılmaksızın 1209 olduğu

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :17474625-162.01

Konu   :Fiğ Tohumu

 

20.11.2017 / 29678300

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE

 

 

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, 12.09 tarife pozisyonunda ismen yer alan “fiğ tohumları”nın, yem amaçlı olması durumunda 12.14 tarife pozisyonunda sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağı hususunda tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, “Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar” TGTC’nin 12.09 pozisyonunda yer almakta, “fiğ tohumları” da “Yem Bitkileri Tohumları” başlığı altında bu pozisyonunda ismen geçmektedir.

TGTC’nin yapısal dayanağını oluşturan AB Kombine Nomenklatüründe 12.09 tarife pozisyonu metninde “Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing” ifadesi yer almakta, bu metinde yer alan “..kind used for sowing” ifadesinden, bu pozisyonda “ekim amacıyla” şeklinde yapılan atıfların kullanım yeri ve amacına değil, tohumun ekim amaçlı bir cins olup olmadığına yönelik olduğu anlaşılmaktadır.

Yine, TGTC’de 12 nci faslın 3 nolu notunda ise, “12.09 pozisyonu anlamında, pancar tohumları, ot ve diğer çim tohumları, süs çiçekleri tohumları, sebze tohumları, orman ağaçları tohumları, meyve ağaçları tohumları, fiğ tohumları (Vicia faba türünden olanlar hariç) veya acı bakla tohumları “ekilmeye mahsus tohumlar” olarak kabul edilirler.” hükmü yer almakta, başka bir ifadeyle fiğ tohumları kullanım yeri ve amacına bakılmaksızın ekilmeye mahsus tohum olarak 12.09 tarife pozisyonunda yer almaktadır.

12.14 pozisyonuna ilişkin açıklama notlarında ise, “…Kuru ot, yonca, üçgül, evliyaotu, yemlik lahana, acı bakla, fiğ ve benzeri yem bitkileri (taze veya kurutulmuş, bütün halde, kesilmiş, kıyılmış veya preslenmiş).” bu pozisyon kapsamında sayılırken “Benzeri yem ürünler” tanımından, özellikle hayvan yemi olarak yetiştirilen bitkiler anlaşılmaktadır” hükmü yer almaktadır.

12.14 pozisyonuna ilişkin yukarıdaki açıklama notlarında yer alan “fiğ ve benzeri yem bitkileri” ve “bitkiler” ifadesi pozisyonun kapsamının bitki formu ile sınırlı olduğunu göstermektedir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, fiğ tohumunun kullanım amacına bakılmaksızın 12.09 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

e-imzalıdır

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}