20.10.2017 28836554 TIR Muayene Onay Programında YGM veya gümrük memurunca varış bildirimi iptal edilmesinin 25.10.2017 de devreye alınacağı

20.10.2017 28836554 TIR Muayene Onay Programında YGM veya gümrük memurunca varış bildirimi iptal edilmesinin 25.10.2017 de devreye alınacağı

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :44873033-120.05.02

Konu   :TIR Muayene Onay Programına

İlişkin Güncelleme

 

 

20.10.2017 / 28836554

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :21.07.2017 tarihli ve 26715185 sayılı yazımız.

 

İlgide kayıtlı yazımızda TIR Karnesi kapsamında ülkemize gelerek antrepo rejimine tabi tutulacak eşyaya ilişkin olarak, TIR aracının antrepo sahasına alınmasına mütakip boşaltma yapılacak ilk antrepoda görevli gümrük memuru/YGM tarafından antrepo kodu ve kap miktarı ile varsa boşaltma yapılacak başka bir antrepo kodu ve kap miktarı girilerek “VARIŞ BİLDİRİMİ”nde bulunulacağı, eşyanın geçici depolama yerine alınması durumunda ise anılan Programı kullanan bu yerlerde görevli memur tarafından varış bildiriminde bulunulacağı ve uygulamanın 24/07/2017 tarihi itibarıyla tüm antrepolarda devreye alınacağı bildirilmiştir.

TIR Karnesi işlemleri ile ilgili olarak TIR Muayene Onay Programın kullanılarak YGM/gümrük memur tarafından yapılan “VARIŞ BİLDİRİMİ”nin iptal edilmesi gerektiği durumlarda söz konusu programda yer alan “Varış Bildirimi” sekmesinden iptal edilmesi gereken varış bildirimine ait TIR Karne numarası girilerek açılacak varış bildirimi sayfasında “İPTAL” butonuna basılmak suretiyle varış bildirimi iptal edilebilmesine ilişkin güncelleme yapılmıştır. “Varış Bildirimi”nin iptali gümrük idaresinde görevli gümrük memurunca TIR Karnesi tescil edilene kadar yapılabilecektir.

Söz konusu güncelleme 25.10.2017 tarihi itibarıyla devreye alınacak olup, bağlantılarınız gümrük idarelerine bilgi verilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Önder GÖÇMEN

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}