20.10.2017 28837219 Kahve Referans Kıymetinin yalnızca emsal nitelikte olduğu, değerlendirmenin GTİP, menşe ülke, teslim şekline göre yapılacağı

20.10.2017 28837219 Kahve Referans Kıymetinin yalnızca emsal nitelikte olduğu, değerlendirmenin GTİP, menşe ülke, teslim şekline göre yapılacağı

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :85593407-165.04

Konu   :Kahve-Referans Kıymet

 

 

 

20.10.2017 / 28837219

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

Bilindiği üzere, beyan edilen kıymetin gerçeklik veya doğruluğunun incelenmesinde gümrük idarelerince veri/referans bilgilerin kullanılması mümkündür. Referans/veri fiyat bilgileri, gümrük idareleri tarafından ithal eşyasının gümrük kıymeti esas değerler olarak kullanılmamakta, kıymet tespitinde gümrük idaresinin beyanın gerçekliği ve doğruluğu konusunda yapılacak incelemede yol gösterici mahiyette kullanılmaktadır.

Bu kapsamda, Brezilya ve Kolombiya menşeli “kahve” cinsi eşyanın Uluslar arası Kahve Organizasyonu (ICO)’dan alınan kıymetleri periyotlar halinde “Kıymet Veri Bankası”nda yayımlanacaktır.

Diğer taraftan, söz konusu kıymetler yalnızca emsal nitelikte olup, inceleme konusu beyanname kapsamı eşya için yapılacak değerlendirmede GTİP, menşe ülke, teslim şekli vb. bilgilerin de dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}