16.11.2018 38898799 Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi devir işlemleri ve yurtdışında yerleşik olma koşulu ile işe başlama tarih ilişkisi

16.11.2018 38898799 Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi devir işlemleri ve yurtdışında yerleşik olma koşulu ile işe başlama tarih ilişkisi

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :72093537-230.01

Konu   :Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş

Karnesi, Geçici Giriş Belgesi-Geçici

İthal ve Mülkiyet Devir İşlemleri

 

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi:     a) 25.12.2015 tarihli, 12691791 sayılı yazımız.

b) 28.08.2018 tarihli, 36767646 sayılı yazımız.

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) kapsamında Türkiye’ye belirli bir süre çalışmak veya öğrenim görmek amacıyla gelen kişilerin yabancı plakalı taşıtlarının geçici ithali ve devrine ilişkin hususlar ilgi yazılarımızda açıklanmıştır.

Türkiye’ye çalışmak amacıyla gelen kişilerin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yaptıkları çalışma izin başvurularının sonuçlanma sürecinin zaman aldığı ve bu durumun geçici ithalat rejimi kapsamında yabancı plakalı taşıt getirebilmek için gerekli olan yurtdışında yerleşik olma koşulunun kaybına sebebiyet verdiği yönünde çeşitli bilgiler, Genel Müdürlüğümüze iletilmektedir.

Bu çerçevede, Türkiye’ye çalışmak amacıyla gelen kişilerin geçici ithal edecekleri yabancı plakalı kara taşıtları ile ilgili olarak yurtdışında yerleşik olma koşulu belirlenirken çalışma izin başvurusu yapıldığı tarihin dikkate alınması ve çalışma izninin alınmasını müteakip çalışmaya başlanıldığının kontrol edilmesi; ayrıca, ilgi (b) yazımızda belirtilen devir işlemlerinde de devralacak kişinin yurtdışında yerleşik olma koşulu tespit edilirken çalışma izin belgesi başvuru tarihinin ve çalışma izni alınmasını müteakip çalışmaya başlanılmasının dikkate alınması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

Dağıtım:

– Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}