16.11.2017 29581890 Rusya çıkışlı üçüncü ülke menşeli eşyada menşei şahadetnamesi olması halinde fatura onayı gerekmediği

16.11.2017 29581890 Rusya çıkışlı üçüncü ülke menşeli eşyada menşei şahadetnamesi olması halinde fatura onayı gerekmediği

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :20117910-111.01

Konu   :Rusya Fatura Onayı

 

16.11.2017 / 29581890

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İLGİ:  a) 05.10.2017 tarihli ve 0028449773 sayılı yazımız.

b) 27.10.2017 tarihli ve 29041024 sayılı yazımız.

c) 31.10.2017 tarihli ve 29124433 sayılı yazımız.

 

İlgide kayıtlı yazılarımız konusu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığından alınan 14.11.2017 tarihli ve 123244 sayılı yazı ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi edinilmesi ve söz konusu yazı çerçevesinde işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

Alpay ARAS

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

Ek: 1 adet yazı

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı     :31255373-724.01.01-E.123244                                                                        14.11.2017

Konu   :Rusya Fatura Onayı

 

 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI’NA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

 

 

İlgi:     a) 05.10.2017 tarihli ve 106809 sayılı yazımız.

b) 26.10.2017 tarihli ve 115836 sayılı yazımız.

c) 27.10.2017 tarihli ve 116690 sayılı yazımız.

Malumları olduğu üzere, ilgi (a)’da kayıtlı yazımızla 9 Ekim 2017 tarihinden itibaren Rusya Federasyonu menşeli ve/veya çıkışlı yazımız eki tarım ürünlerinin ülkemize ithalatı esnasında gümrük idarelerimiz tarafından faturalarda Rusya Federasyonunda mukim Ticaret Müşavirliğimiz/Ataşeliklerimizin onayı aranmasının kararlaştırıldığı bildirilmişti.

Sözkonusu uygulamada, Rusya Federasyonu çıkışlı üçüncü ülke menşeli ürünlerin ithalatında, bahse konu ürünlere ait üçüncü ülke menşe şahadetnamesi ve taşıma belgelerinin ibrazı halinde faturalarda Rusya’da yerleşik Ticaret Müşavirliğimiz/Ataşeliklerimizin tasdiki aranmayacaktır.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

 

 

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}