16.03.2020 53252423 DİR Sözlü beyan sistemine dahil olan firmaların teyidinin deniz ticaret odası web sitesinden yapılabileceği

16.03.2020 53252423 DİR Sözlü beyan sistemine dahil olan firmaların teyidinin deniz ticaret odası web sitesinden yapılabileceği

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :52707093-107
Konu   :2014/20 Sayılı Genelge-DİR Sözlü
 Beyan Sistemine Dahil Olmayan
 Firmalar Hk.

16.03.2020 / 53252423
DAĞITIM YERLERİNE
 
 
İMEAK Deniz Ticaret Odasından alınan 23/3/2020 tarihli ve 729 sayılı yazıda, Odaları ile dokuz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile ayrı ayrı imzalanan protokol hükümleri çerçevesinde DİR Sözlü beyan sisteminin işlemekte olduğu, protokole imza atan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı gümrük müdürlüklerinde işlem yapmak isteyen firmaların sisteme üye olup olmadıklarının Odalarının https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/sayfalar/dahilde-isleme-izni-dir-sozlu-beyan-islemleri adresinden kontrolünün yapıldıktan sonra işlem yapılmasının Odalarının üstlendiği riskler açısından büyük önem arz ettiği, bu itibarla DİR Sözlü Beyan Sistemi`nin sağlıklı işlemesi, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı gümrük müdürlüklerinde DİR Sözlü Beyan Sistemi Protokol hükümlerine uygun işlem yapılmasının sağlanması amacıyla bahse konu sistemi kullanılarak işlem yapmak isteyen firmaların DİR Sözlü Beyan Sistemine dahil olup olmadıklarının yukarıda belirtilen adresten kontrol edilmesi ve sisteme dahil olmayan firmalara işlem yapılmasına izin verilmemesi talep edilmektedir.
Bilgi edinilmesini ve buna göre belirtilen adresten firmaların DİR Sözlü Beyan Sistemine dahil olup olmadıklarının kontrol edilmesi ile sisteme dahil olmayan firmaların Deniz Ticaret Odasının verdiği teminattan yararlandırılmaması hususunda gerekli özenin gösterilmesini rica ederim.
 
 
 
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür


DAĞITIM:
İstanbul, Ege, Doğu Marmara, Orta Karadeniz,
Doğu Karadeniz, Batı Akdeniz, Uludağ, Batı Marmara,
Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}