17.03.2020 53274954 Coronavirüs salgını süresince egzotik, omurgasızlar, amfibik, evcil havyanlar, süs balıkları ve kuşların her surette ülkeye girişinin askıya alındığı

17.03.2020 53274954 Coronavirüs salgını süresince egzotik, omurgasızlar, amfibik, evcil havyanlar, süs balıkları ve kuşların her surette ülkeye girişinin askıya alındığı

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :20117910-111.01
Konu   :COVİD-19 Tedbirleri


17.03.2020 / 53274954
DAĞITIM YERLERİNE


Tarım ve Orman Bakanlığından alınan 13.03.2020 tarihli ve 889320 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmektedir.
Söz konusu yazıda, “Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararları doğrultusunda COVID-19 salgınının kaynağı ve epidemiyolojisi ile ilgili bilgiler netlik kazanıncaya kadar, başlamış işlem niteliğindekiler hariç olmak üzere, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 25 inci Maddesinin üçüncü fıkrası gereğince; hangi amaçla olursa olsun tüm ülkelerden gelen egzotik hayvanlar ile omurgasızlar, amfibik hayvanlar, köpek, kedi, gelincik, süs balıkları, sürüngen, kemirgen, evcil tavşan ve tüm kuşların, yolcu beraberi ve ticari kapsamda ülkeye girişi askıya alınmıştır.” diye belirtilmektedir.
Bilgi edinilmesini ve buna göre gereğini rica ederim.
 
 
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
 
EK: 1 adet yazı
 
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
 
 
 
 
 
 
T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIGI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı     :10724253-325.11.02.01-E.889320                                                              13.03.2020
Konu   :COVID-19 Tedbirleri
 
DAĞITIM YERLERİNE

Başta Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere pek çok ülkede bildirimi yapılan COVID-19 salgını ile ilgili olarak salgın etkeni virüsün yeni ortaya çıkan ve insanlarda ilk defa izole edilen bir virüs olması, virüsün hızla yayılım göstermesi ve ölümcül etkilerinin olması nedeniyle ortaya çıkan risklerin değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) tarafından yapılan bildirimde; evcil hayvanların hastalığı yayabileceğine dair bir kanıt bulunamadığı belirtilerek farklı hayvanların COVID-19 virüsü ile hastalanıp hastalanmayacağı ve bunun nasıl olabileceğinin anlaşılabilmesi için daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir. Diğer yandan Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Bilim Kurulu`nun 05.03.2020 tarihli toplantısında; zoonotik virüsler grubunda olan COVID-19` un, bugün için kaynak hayvan ve arakonakçıları netleşmediğinden, hayvan türündeki replikasyon ve atım türü bilinmediğinden, bu dönemde özellikle egzotik hayvanların ve pet hayvanların ülkeye girişine izin verilmemesi yönünde karar alınmıştır.
Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararları doğrultusunda COVID-19 salgınının kaynağı ve epidemiyolojisi ile ilgili bilgiler netlik kazanıncaya kadar, başlamış işlem niteliğindekiler hariç olmak üzere, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 25 inci Maddesinin üçüncü fıkrası gereğince; hangi amaçla olursa olsun tüm ülkelerden gelen egzotik hayvanlar ile omurgasızlar, amfibik hayvanlar, köpek, kedi, gelincik, süs balıkları, sürüngen, kemirgen, evcil tavşan ve tüm kuşların, yolcu beraberi ve ticari kapsamda ülkeye girişi askıya alınmıştır.
Bu doğrultuda alınan tedbirlerin uygulanabilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yurtdışı bağlantılı faaliyet gösteren kara, deniz ve havayolu firmalarının bilgilendirilmesi, diğer bakanlıklar ve ilgili birimler tarafından görev alanlarına giren konularda gerekli tedbirlerin alınması hususlarında gereğini ve bilgilerinizi arz ve rica ederim.
 
Fatih METİN
Bakan a.
Bakan Yardımcısı
 
 
Dağıtım:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına
Ticaret Bakanlığına
Sağlık Bakanlığına
İçişleri Bakanlığına
Dışişleri Bakanlığına
81 İl Valiliğine
Tüm Veteriner Sınır Kontrol Noktası
Müdürlüklerine
Tüm Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}