08.04.2019 43295870 Beyan dışı ödeme nedeniyle Manuel Kapatma İşlemlerinin hiçbir suretle kabul edilmeyeceği

08.04.2019 43295870 Beyan dışı ödeme nedeniyle Manuel Kapatma İşlemlerinin hiçbir suretle kabul edilmeyeceği

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-155.99

Konu   :Manuel Kapatma İşlemleri

 

 

08.04.2019 / 43295870

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :16.05.2018 tarihli ve 00034370127 sayılı dağıtımlı yazımız

İlgide kayıtlı yazımızda, yükümlüsünce vergilerin ödendiğinin tevsik edilmesi ve ilgili gümrük müdürlüğünce yapılan değerlendirmeler neticesinde vergilerin ödendiğine karar verilmiş olması şartıyla; sadece 11.07.2016 (00:00:00) tarihine kadar tescil edilmiş olan gümrük beyannamelerini kapsamak üzere sistem üzerinde düzeltme yapılmasına ilişkin düzenleme yapılmış olup konunun Genel Müdürlüğümüze yazı ile intikal ettirilmesi yerine; Bölge Müdürlüğünce tahakkuk sonlandırma işleminin nasıl yapılabileceği ifade edilmişti.

Ancak anılan tarihten sonra tescil edilen beyannameler için manuel ödemelere ilişkin alındı makbuzları ve ilgili Saymanlık Müdürlüğü teyitleri eklenerek Genel Müdürlüğümüze beyannamelerin kapatma taleplerinin iletilmeye devam edildiği tespit edilmiştir.

Maliye Bakanlığı’na muhatap 03.04.2019 tarihli ve 00043156853 sayılı yazımızda, beyan dışı tahsilat nedeniyle kapanmayan beyannameler için yükümlülerin talebi üzerine Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerimizden alındı makbuzları ve ilgili Saymanlık Müdürlüğü teyitleri gönderilerek beyannamelerin Sisteme müdahale edilerek Genel Müdürlüğümüzce kapatılması talep edildiği, bu durumun, ödeme yapıldığı halde beyannamelerin açık kalmasına, mükelleflerin şikayet etmelerine, ciddi iş yükü ve pek çok yazışma yapılmasına neden olduğu, Gümrük beyannamelerinde tahakkuk etmiş olan ve dolayısıyla beyana dayalı ödemelerin, sistemde beyanname ile ilişkilendirilerek ödenmesi halinde bu tarz problemler engellenmiş olacağı ve beyannameler otomatik olarak kapanabileceği belirtilerek, Bölge Müdürlüklerinden Genel Müdürlüğümüze işbu yazımız tarihi itibariyle iletilen bu tarz talepler kabul edilmeyeceği ve yükümlülerin mağduriyet yaşamamasını teminen Saymanlık Müdürlüklerince beyana dayalı gümrük vergileri için beyan dışı ödeme şeklinde tahsilat yapılmaması, tahsilatların beyanname numarası sorgulaması yapılarak gerçekleştirilmesi yönünde talimatlandırılması istenilmiştir.

Bu kapsamda, Maliye Bakanlığı’na yazılan söz konusu yazımızın tarihi olan 03.04.2019 tarihi ve sonrasında gelen ve beyan dışı ödeme nedeniyle kapanmayan beyannameler için manuel kapatma talebi içeren yazılar hiçbir suretle kabul edilmeyecek olup, bağlantınız Gümrük Müdürlüklerinizin bu yönde bilgilendirilmesi ve Genel Müdürlüğümüze bu konudaki taleplerin aktarılmaması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}