04.04.2019 43202274 Kağıtsız gümrük işlemlerinde kağıtsız ihracat beyannamesine geçiş süreci ve kullanma kılavuzu

04.04.2019 43202274 Kağıtsız gümrük işlemlerinde kağıtsız ihracat beyannamesine geçiş süreci ve kullanma kılavuzu

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-100

Konu   :Kağıtsız Gümrük Projesi

 

 

04.04.2019 / 43202274

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bakanlığımızca yürütülmekte olan “Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi” kapsamında, ihracat beyannamesi eki tüm belgeler, beyanname ile ilgili olarak yapılan memur işlemleri ve beyanname ile ilgili sonradan olabilecek yükümlü taleplerinin elektronik ortama alınarak gümrük beyannamesi ile ilgili tüm işlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesi hedeflenmektedir.

Buna göre; 10XX rejim kodlu ihracat beyannamelerinde tüm gümrük idarelerinde,

15.04.2019-30.04.2019 tarihleri arasında;

1- Gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belgeler halihazırda olduğu gibi TPS üzerinden ve/veya kağıt ortamında sunulmaya devam edecektir.

2- Kağıt ortamında gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belgeler tarama yöntemi ile de beyanname ile ilişkilendirilecektir.

3- Yükümlüsünce beyannameye ilişkin olarak verilmesi gereken dilekçeler hem kağıt ortamında verilecek hem de BİLGE Sistemine e-dilekçe olarak iletilecektir.

4- Beyannameye kağıt ortamında ilgili memurca düşülen şerhler hem kağıt ortamında hem de BİLGE Sisteminde düşülecektir.

5- Belgelerin taranmasında sistemsel bir sorunla karşılaşılması durumunda, ihracat işlemlerinin aksamamasını teminen işlemler Sistem üzerinde kağıt ortamında sunulan ekler dikkate alınmak suretiyle yapılacaktır.

6- Beyanname nüshasının kağıt ortamında alınması ve imzalanmasına ilişkin işlemlere, ilgili mevzuat değişikliği yapılana kadar halihazırda olduğu gibi devam edilecektir.

30.04.2019 tarihi itibariyle ise;

1- Gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belgeler TPS üzerinden sunulmaya devam edecek veya kağıt ortamında alınan belgeler tarama yöntemi ile beyanname ile ilişkilendirilecektir.

2- Yükümlüsünce beyannameye ilişkin olarak verilmesi gereken dilekçeler BİLGE Sistemine e-dilekçe olarak iletilecektir.

3- Beyannameye ilgili memurca düşülen şerhler BİLGE Sisteminde düşülecektir.

4- Bu tarihten sonra gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belge ve dilekçeler kağıt ortamında ibraz edilmeyecek, memur şerhleri kağıt ortamında düşülmeyecektir.

5- Beyanname nüshasının kağıt ortamında alınması ve imzalanmasına ilişkin işlemlere, ilgili mevzuat değişikliği yapılana kadar halihazırda olduğu gibi devam edilecektir.

Kağıtsız ihracat uygulaması kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin kılavuz http://portal.gtb.gov.tr/Portals/0/KAĞITSIZ%20İHRACAT%20İŞLEMLERİ%20Mmur%20Kılavuzu.pdf bağlantısında yer almakta olup; konuya ilişkin olarak bağlantınız Gümrük Müdürlüklerinin talimatlandırılması, yükümlülerin bilgilendirilmesi ile uygulamanın takip edilerek yaşanan veya yaşanması olası sorunlar ve öneriler hakkında Genel Müdürlüğümüze ivdilikle bilgi verilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}