05.10.2017 28447926 Yatırım Teşvik Kapsamı İlave Gümrük Vergisinde yeni bir vergi ihdası olmadığı için gümrük vergisi gibi tahsil edilmemesi gerektiği

05.10.2017 28447926 Yatırım Teşvik Kapsamı İlave Gümrük Vergisinde yeni bir vergi ihdası olmadığı için gümrük vergisi gibi tahsil edilmemesi gerektiği

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :18723479-240

Konu   :Yatırım Teşvik Kapsamı İlave

Gümrük Vergisi

 

05.10.2017 / 28447926

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :24.03.2016 tarihli, 14793290 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız eki Ekonomi Bakanlığının 26.08.2015 tarihli ve 103580 sayılı yazısında, yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak ithalata yönelik olarak ilave gümrük vergisi uygulamalarının sadece mevcut gümrük vergisi oranlarının yükseltilmesine ilişkin bir tatbikat olarak değerlendirilmesi gerektiği hususu bildirilmiş ve bu konuya ilişkin bağlantınız gümrük müdürlüklerinin bilgilendirilmesi talimatlandırılmıştı.

Konu ile ilgili Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden alınan 21.09.2017 tarihli ve 101468 sayılı yazıda, Bakanlıklarına intikal eden firma şikayetlerinden bahisle, yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisinden muaf ithal edilen makine ve teçhizatlara yönelik olarak ilave gümrük vergisi tahsilatı yapılmak istendiği ve bu kapsamda yatırımcılar tarafından ilgili gümrük idarelerine yapılan itirazların reddedildiği belirtilmekte;

İlave gümrük vergisinin müstakil bir vergi olmaması ve Bakanlar Kurulu Kararları ile mevcut gümrük vergisi oranlarında artış yapılması niteliğinde olmasından dolayı teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyeti sağlanan ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisine yönelik bir tahsilatın yapılamayacağı ifade edilmektedir.

Bu itibarla, bağlantınız gümrük müdürlüklerinin bilgilendirilmesi ile bundan sonra yapılacak işlemlerde benzer uygulamalara mahal verilmemesi hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}