05.08.2020 56355796 MEDOS-Islak İmza-Mısır

05.08.2020 56355796 MEDOS-Islak İmza-Mısır

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :20117910-163.01.01

Konu   :MEDOS-Islak İmza/Mısır

05.08.2020 / 56355796

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:     a) 01.07.2020 tarihli ve 55167132 sayılı yazımız.

            b) 21.07.2020 tarihli ve 56009267 sayılı yazımız.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımız ile ülkemizin serbest/tercihli ticaret anlaşması ortaklarımıza (Mısır, Bosna Hersek, Moldova, Malezya, Gürcistan, İran gibi) yönelik MEDOS sisteminde düzenlenen tercihli menşe ispat belgelerinin gümrük vizesi kutusunun 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla ilgili gümrük memurlarımızca imzalanmayacağı bildirilmişti.

İlgi (b) yazımızda ise Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Mısır’a ihracat yapan pek çok firmamız tarafından MEDOS üzerinden düzenlenen dolaşım belgelerinin Mısır Gümrük İdaresince üzerinde gümrük memurlarının imzasının olmadığı gerekçesiyle kabul edilmediğinin anlaşıldığı ve Bakanlığımızca Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulduğu belirtilerek ikinci bir talimata kadar Mısır`a yönelik olarak düzenlenen EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin gümrük vizesi kutusunun ilgili gümrük memurlarımızca imzalanması gerektiği belirtilmiştir.

Konuya ilişkin söz konusu girişimler neticesinde Mısır Gümrük İdaresince Bakanlığımız Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne yapılan 28.07.2020 tarihli bildirimde, yetkili makamlarımızca ıslak imzasız olarak düzenlenen söz konusu belgelerin Mısır Gümrük İdaresince bu hafta itibarıyla kabul edileceği ifade edilmiştir.

Bu itibarla, Mısır`a yönelik olarak MEDOS üzerinden düzenlenen söz konusu belgelerin 06.08.2020 tarihi itibarıyla gümrük memurlarımızca imzalanmaması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Yakup SEFER

Bakan a.

Genel Müdür V.

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}