Limon İhracatına İlişkin Tebliğ İhracat 2020-7 ’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ İhracat 2020-14

Limon İhracatına İlişkin Tebliğ İhracat 2020-7 ’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ İhracat 2020-14

LİMON İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2020/7)’İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2020/14)

Ticaret Bakanlığından:07.08.2020 tarihli ve 31206 sayılı R.G.

MADDE 1 – 7/4/2020 tarihli ve 31092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}