04.07.2017 26183609 Konteyner ve Liman Takip Sistemi

04.07.2017 26183609 Konteyner ve Liman Takip Sistemi

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :52856264-235

Konu   :Konteryner ve Liman Takip Sistemi

 

04.07.2017 / 26183609

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bilindiği üzere, liman işlemlerinin sadeleştirilmesi ve tüm süreçlerin elektronik ortama alınması ve takip edilmesi amacıyla 12/01/2017 tarihli ve 29946 saydı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve 2017/3 sayılı Genelge ile düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler 03/07/2017 itibariyle Mersin Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı Mersin Uluslararası Limanı ve Gemlik Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı limanlarda sistem çalışmaların: tamamlamış olan acentelerle pilot olarak uygulamaya alınacaktır.

Diğer taraftan, yapılan düzenlemeler 07/08/2017 tarihine kadar tüm acentelerle ve tüm limanlarda aşamalı olarak hayata geçirilecektir.

Bu itibarla, konu ile ilgili gerekli hazırlıkların yapılması ve eksikliklerin giderilmesini teminen liman işletmeleri ile acentelerin talimatlandırılması hususunda gereğini rica ederim.

 

Remzi AKÇİN

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

Dağıtım:

Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kackar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}