01.11.2017 29170180 İhtiyat yakıtı

01.11.2017 29170180 İhtiyat yakıtı

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :52707093-153.14

Konu   :İhtiyat Yakıtı

 

 

01.11.2017 / 29170180

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, ihrakiye ve kumanya teslimleri konulu 2013/36 sayılı Genelge çerçevesinde uçaklarda uluslararası yükümlülükler ve uçuş emniyeti açısından bulunması zorunlu olan ihtiyat yakıtına ilişkin yapılacak vergi tahakkukları konusunda gümrük idarelerinde farklı uygulamaların bulunduğu anlaşılmaktadır

Bilindiği üzere, mezkur Genelgenin 3 üncü maddesinin son bölümünde; “…Ayrıca, yurtdışından dönerek iç hat sefere devam edecek uçaklardaki yakıt için vergi tahakkuku yapılırken, mükerrer vergilendirmenin önlenmesini teminen, uluslararası yükümlülükler ve uçuş emniyeti açısından bulunması zorunlu olan ve daha önce serbest dolaşıma sokulmuş olan, küçük gövdeli uçak grubuna giren tiplerde (A319, A320, A321, B737, B757, MD-80/88) 4500 kg, büyük gövdeli tiplerde (A300, A310, A330, A340) ise 9000 kg. yakıtı aşan miktar için vergi tahakkuk ettirilmesi; vergi tahakkuklarına ilişkin ihtilaflarda Uçuş Log dokümanları ile Fuel MM resmi çıktıları esas alınarak işlem tesisi gerekmektedir.” denilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu Genelge çerçevesinde yapılacak vergi tahakkukunun, uçağın yurt dışı seferden dönerek iç sefere geçişinde yapılması; tahakkuka esas alınacak miktarın, uçakta bulunan yakıttan küçük gövdeli uçaklar için 4500 kg, büyük gövdeli uçaklar için 9000 kg’ın çıkarılması suretiyle tespit edilmesi (örneğin, yurt dışından gelip iç sefere devam edeceği beyan edilen küçük gövdeli bir uçakta 6000 kg yakıt varsa tahakkuka esas alınacak miktar, 6000 kg – 4500 kg = 1500 kg) hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

 

Dağıtım:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}