RYKGM 2017-12 Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı

RYKGM 2017-12 Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :30084628-010.06.02

Kodu   :Gümrük Eşya Takip ve Analitik

Performans Programı

 

GENELGE

(2017/12)

 

 

Gümrük işlemi yapan ithalatçı ve ihracatçı firmaların kendi işlemleri hakkında doğru ve hızlı bir şekilde bilgi edinebilmeleri için Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı [GET-APP] uygulamaya konulmuştur. Program vasıtasıyla eşya sahibi, eşyasının gümrükte nerede bulunduğunu, işlemlerinin hangi aşamada olduğunu ve ortalama işlem sünelerini anlık olarak takip edebilecektir.

Program, ithalat ve ihracatla bağlantılı süreçleri kapsamaktadır. Firmalar, kendilerine tanınan yetkiler kapsamında, alıcı/gönderici olarak kayıtlı bulundukları beyan ve beyannamelere ait işlemleri görebilecektir.

Programdan yararlanmak isteyen ithalatçı ve/veya ihracatçı firmalar, Bakanlık web sayasında yer alan GET-APP üzerinden başvuruda bulunacaklardır. Firma adına başvuruyu, Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde kayıtlı, firmayı doğrudan temsile yetkili kişi yapacaktır. Başvuru sahibinin şirketi temsile yetkili olup olmadığı sistem tarafından Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminden kontrol edildikten sonra, firmaya otomatik olarak bir kullanıcı kodu tanımlanacaktır. Belirlenen kullanıcı kodu, Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde kayıtlı firma e-posta adresine iletilecektir.

Söz konusu kullanıcı kodu firmaya tanımlanacaktır. Firma, en fazla 5 kişiye program kullanım yetkisi verebilir. Kullanıcı kodunun üçüncü şahıslarla paylaşılması, çalınması, iptal edilmesi gibi hususlardan ilgili firma sorumludur. Kullanıcı kodlarının iptali ve şifre değiştirme işlemleri de program üzerinden yapılacaktır.

Program ile sunulan veriler geçici ve bilgilendirme amaçlı olup, resmi bir bağlayıcılık taşımamaktadır. Bu veriler ispat ve ilzam aracı olarak kullanılamaz.

Programın kullanımı, ilgili veri alanları, başvuru prosedürü gibi hususlar ekte yer alan Kullanma Kılavuzunda açıklanmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

İsmail YÜCEL

Bakan a

Müsteşar V.

 

EK: Kullanım Kılavuzu

http://risk.gtb.gov.tr/data/58c902f41a79f5c220f6f1ba/GÜMRÜK%20EŞYA%20TAKİP%20Kullanıcı%20Kılavuzu_2017.pdf

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}