Yerlileştirme Yürütme Kurulu ile İlgili 2018-1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Yerlileştirme Yürütme Kurulu ile İlgili 2018-1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

GENELGE 2018/1

Başbakanlıktan:24.01.2018 tarih ve 30311 sayılı R.G.

Konu   :Yerlileştirme Yürütme Kurulu

 

Sanayimizin ithalat bağımlılığını azaltacak, rekabet gücünü artıracak programların hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek üzere ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı başkanlığında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Ekonomi, Gümrük ye Ticaret, Kalkınma ve Maliye Bakanları ile gündemdeki konulara göre ilgili bakanların katılımı ile “Yerlileştirme Yürütme Kurulu” (Kurul) oluşturulmuştur. Kurulun sekretarya hizmetleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı tarafından gerçekleştirilecektir.

Söz konusu Kurulun çalışmaları ile ortak akıl oluşturulması, yurt içi sanayimizin uluslararası pazarlara entegre olarak geliştirilmesi, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin sanayi ve ihracatımız içerisindeki payının arttırılması hedeflenmektedir.

Kurula ilgili tüm bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluştan katkı verecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}