Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 483 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No 502

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 483 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No 502

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 483)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 502)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:31.10.2018 tarihli ve 30581 Sayılı R.G.

MADDE 1 – 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/10/2018” ibareleri “1/1/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}