Türkiye Gümrük Bölgesi Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar Sayısı 4919

Türkiye Gümrük Bölgesi Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar Sayısı 4919

TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİ ÜZERİNDEN TRANSİT EDİLECEK SİGARALAR HAKKINDA KARARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 4919

10.11.2021 tarih ve 31685 sayılı R.G.

27.2/2012 tarihli ve 2012/29424 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Türkiye Gümrük Bölgesi Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkında Karar”ın yürürlükten kaldırılmasına, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 55 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}