Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar Sayısı 6038 

Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar Sayısı 6038 

TEKNİK DÜZENLEMELER REJİMİ KARARI

Karar Sayısı: 6038

15.09.2022 tarih ve 31954 sayılı R.G.

Ekli “Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı”nın yürürlüğe konulmasına, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 55 inci, ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 24 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220915-13.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}